ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 14:54
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑު
އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑު
ރޮއިޓާސް
އޮޑެގާޑް އައު އެއްބަސްވުމަކަށް
ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި
 
އޮޑެގާޑް އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވީ ރެއާލް މެޑްރިޑުން

އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވެ, މޮޅަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކެޕްޓަަން މާޓިން އޮޑެގާޑް އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފިއެވެ.

Advertisement

އާސެނަލްގައި ވަރަށްބޮޑަށް އުފަލުން ހުރި އޮޑެގާޑް އެއްބަސްވީ އިތުރު ފަސް އަހަރު ކްލަބްގައި މަޑުކުރުމަށެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދި ފަހުން އެއްބަސްވުން ދާއިމީކުރި މިޑްފީލްޑަރަށް އެއްބަސްވުން އައުކުރުންވީ ފަސޭހަ ނިންމުމަކަށެވެ. އައު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އޮޑެގާޑް ބުނީ އެއްބަސްވުން އައުކުރަން ފަސޭހަވުމުގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކްލަބުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި, މިސްރާބު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާކަމަށް 24 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރ ބުންޏެވެ.

އަހަރެން މިހާރު މިހުރީ އަހަރެން ހިތްހަމަޖެހޭ, އަމިއްލަ ގެ ކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވޭ ތަނުގައި
އޮޑެގާޑް/ އާސެނަލް ކެޕްޓަން

ނޯވޭ ޤައުމީ ޓީމްގެވެސް ކެޕްޓަން ވަނީ އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވެ, ކުޅުނު 112 މެޗުން 27 ގޯލް ޖަހާފައެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގައި ލީގުގައި 38 މެޗުގައިވެސް ކުޅުނެވެ. އަދި 15 ލަނޑު ޖަހަން އެހީވިއެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ވަނީ މެޗު ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް