ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:57
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު
އަމްނާ އިމާދު
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު މިރޭ ހިއްކަން ފަށަނީ
 
ގާތްގަނޑަކަށް ހައެއްކަ ހަފުތާތެރޭގައި މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ
 
ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން

ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތިތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށް، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

އާބަންކޯއިން ބުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 9:00ގެ ފަހުން ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތުގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު ހުސައިން ހަނާން އަހުމަދު ވިދާޅުވީ، ބިން ހިއްކުމަށް ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފޭސްތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ހިއްކާނީ 10 ހެކްޓަރު ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް 2 ހަފުތާ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް ހައެއްކަ ހަފުތާތެރޭގައި މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންވަޔަރަމެންޓަލް މެޓިގޭޝަން މޭޝަރތައް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންޓްރެކްޓަރު ވަނީ ކޮށްފަ. އެގޮތުން ސީލްސް ސްކްރީން އަޅަ ބަނޑުވޯލްތަކާ އެއްޗެހި ޖަހާފަ އެހުރީ. އަޅުގަނޑުމެން ޓާގެޓް މި ކުރަނީ ފުރަތަމަ މި ހިއްކާ އޭރިޔާ ވަން ޓު ޓޫ ވީކްސް ތެރޭގަ ނިންމާލަން.
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު، ހުސައިން ހަނާން އަހުމަދު
ބިން ހިއްކުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ސަރުކާރުގެ ބިންވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ގޯތި ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2ގެ ހުޅަނގަށް އޮންނަ ފަޅުން 62.6 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކެޕިޓަލް މެރިން އެންޑް ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (ސީއެމްސީ)އާ ހަވާލުކުރީ މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އާބަންކޯއިން ބުނީ މި ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިވާ ސަފާރީތަކާއި ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެންގިނަމަވެސް އެދެވޭ ގޮތުގައި އެއްބާރުލުން ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އުޅަނދުތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުނިން ކުރަމުންދާކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ. އަދި މި މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އާއްމުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
25%
0%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:05
މަރީސާ
ان‌شاءالله ، ބާރަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް. ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ.
ގުޅުންހުރި