ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:08
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކަންސޭލޯ
ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކަންސޭލޯ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާ އިން ފުރުސަތު ލިބުމުން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: ކަންސޭލޯ
 
އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ބޭނުން ވެގެން ކަމަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން، އެ ފުރުސަތު ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޔާއޯ ކަންސޭލޯ ބުނެފި އެވެ.

ކަންސޭލޯ ބުނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު އެއް ކުލަބު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ، އެކަން ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. ސިޓީގައި ހުރުމަށްފަހު އޭނާ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ ވެސް އެ ސަބަބަށްޓަަކައި ކަމަށް ކަންސޭލޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ބޭނުން ވެގެން ކަމަށާއި، މިއަދާ ހަމައަށް އައިއިރު، އެ ކުލަބުގައި ހުރީ އުފަލުން ކަމަށެވެ. މިހާރު ބޭނުންވަނީ ބާސެލޯނާގައި ކާމިޔާބު ސީޒަނެއް ނިންމާލުން ކަމަށާއި، އަމާޒަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ކާމިިޔާބީ އެ ކުލަބާއެކު ހޯދުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

ސިޓީގައި ހުރުމަށް ފަހު ކަންސޭލޯ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުމަށްފަހު އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ އެނބުރި ސިޓީ އަށް ދާނެ އެވެ. ކަންސޭލޯ ހޯދުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި އޭނާ ހޯދޭނެ މާއްދާ ވަނީ އުނިކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ސިޓީން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކަންސޭލޯ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާތީ އެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ފަހުން ކަންސޭލޯ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް ތިން މެޗު ކުޅެ، އެއް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް