ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:13
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފެލިކްސް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ފެލިކްސް އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭތީ ފެލިކްސް ހުރީ އުފާވެފައި
 
ފެލިކްސް ބުނީ، ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، އެ ކުލަބަށް ކުޅެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ހުރެ ކަމަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކޭތީ އުފަލުން ހުރި ކަމަށް، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޔާއޯ ފެލިކްސް ބުނެފި އެވެ.

އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގައި ހުރުމަށްފަހު ފެލިކްސް ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެއީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ބާސެލޯނާގައި ކުޅުމަށެވެ. ނަމަވެސް، މި ސީޒަނަށްފަހު އޭނާ އަލުން އެނބުރި އެތުލެޓިކޯ އަށް ދާނެ އެވެ. ބާސެލޯނާ އާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފެލިކްސް ހޯދުމުގެ މާއްދާ ހިމަނައިފައެއް ނުވެ އެވެެ.

Advertisement

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ބާސެލޯނާ އިން ރޯޔަލް އެންޓްވާޕާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ފެލިކްސް ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ވެސް ފެލިކްސް އެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފެލިކްސް ބުނީ، ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، އެ ކުލަބަށް ކުޅެނީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ހުރެ ކަމަށެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭކަން ފާހަގަކޮށް ފެލިކްސް ބުނީ، ޓީމުގެ ކޯޗިން އޮފިޝަލުންގެ ފަރާތުން ވެސް ނުހަނު އެހީތެރިކަން ލިބޭ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ފެލިކްސް ބުނީ، އޭނާ ހުރީ ބާސެލޯނާ އަށް ކާމިޔާބުތައް ހޯދައިދީ، ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

އެތުލެޓިކޯގައި ހުރުމަށްފަަހު ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެލިކްސް ބަދަލުވީ ޗެލްސީ އަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވި މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯގެ ޕްލޭންގައި ފެލިކްސް ނުހިމެނޭތީ، އަލުން އޭނާ އަށް ޖެހުނީ އެތުލެޓިކޯ އަށް ދާށެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ފެލިކްސް ހޯދީ އޭގެ ފަހުންނެެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން، އޭނާ ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މެޗެއްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ފެލިކްސް ހޯދި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް