ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:25
ސްޕެއިންގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޤައުމީ އަންހެން ޓީމާ އެކު
ސްޕެއިންގެ ވަގުތީ ބޮޑު ވަޒީރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޤައުމީ އަންހެން ޓީމާ އެކު
ރޮއިޓާސް
އަންހެން ފުޓްބޯޅަ
އިހުތިޖާޖު ހުއްޓާލައި މެޗު ކުޅެން ކުޅުންތެރިން އެއްބަސްވެއްޖެ
 
ސްޕޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ކުޅުންތެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައި

ސްޕޭނުގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިން ފެޑަރޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ހުރި އިހުތިޖާޖު ހުއްޓާލައި ނޭޝަނަސް ލީގުގެ މެޗުތައް ކުޅެން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

ޖުލައި މަހު ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސްޕޭނުގެ ކުޅުންތެރިން އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފެށީ ސްޕޭނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން އަންހެން ކުޅުންތެރިންނާމެދު ތަފާތުކޮށް، އިހުމާލުވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

މި ގޮތުން ކުޅުންތެރިން މައްސަލައަކަށް ނެގި ކަންކަން އިސްލާހު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސްޕޭނުގެ ސެކެރެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓްސް ފޯ ސްޕޯޓްސް ވަނީ ކުޅުންތެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ސްޕޭނުގެ ވެލެންސިއާގައި ބޭއްވި ހަތް ގަނޑިއިރުގެ ބައްދަލުވުމަށްފަހު އޭނާ ވިދާޅުވީ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ސްވިޑްންއާ ދެކޮޅަށް އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ސްވިޒަލޭންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ކުޅުންތެރިން އެއްބަސްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ކުޅުންތެރިން އިހުތިޖާޖު ކުރީ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކޯޗު މުބާރާތުގެ ކުރިން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި މުސާރަ އާއި އެނޫން ކަންކަމާ ހެދި އެވެ. އަދި ވޯލްޑްކަޕް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއަލެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ބޮސްދިނުމާއެކު މައްސަލަ ވަނީ ގޯހުން ގޯހަށް ގޮސްފަ އެވެ. ކޯޗާއި ރުބިއަލެސް ވެސް ފިއްތުންތަކާހުރެ މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުފާދީފަ އެވެ.

ސްޕޭނުގެ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ޑިމާންޑްކުރަނީ ފަސް ކަމަކަށެވެ. އެއީ:

Advertisement

1. ސްޕޭނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ އޮނިގަނޑު އަލުން އެކުލަވާލުން

2. ރުބިއަލެސް އިސްތިއުފާދިނުމުން، ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުރި ރައީސް އިސްތިއުފާދިނުން

3. އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅައަށް ވަކި އިދާރާއެއް ހަމަޖެއްސުން. ވަކި ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީއަކާއި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކެބިނެޓެއް ހަމަޖެއްސުން

4. އައު މީޑިއާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފެއްދުން

5. ކުޅުންތެރންގެ ކަރާމާތް ހިފެހެއްޓުމަށް އައު ވިސްނުންތަކެއް ހުށަހެޅުން، މިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް