ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:26
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ސިޓީ އަށް ތަށި ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ގާޑިއޯލާ އަށް ބޮޑު
 
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅާ ގޮސް، މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދުން

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

ގާޑިއޯލާ މިހެން ބުނީ މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސިޓީން އެފްކޭ ކޫވްވެނާ ޒުވެޒްޑާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ސިޓީ އަކީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ ފައިނަލްގައި އިންޓަ މިލާން ބަލިކޮށް، ސިޓީން ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކުރިއަށް އޮންނަ މެޗަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިހާރު ބޭނުންވަނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، މޮޅަކުން މުބާރާތް ފަށަން ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅާ ގޮސް، މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ހޯދުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެއަށްފަހު ދެން އޮތް މަރުޙަލާ އަށް އަމާޒު ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށާއި، އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ އޭނާގެ ދެކޭ ގޮތުގައި މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭވަރިޓުންނަކީ ސިޓީ ނޫން ކަމަށެވެ. ސިޓީގެ އިތުރުން ވެސް ވަރުގަދަ އެހެން ޓީމުތަކެއް އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކަމަށާއި، އެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ތިބެވުމަކީ ބޮޑު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން، މި ސީޒަންގައި ސިޓީ އަށް އެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީގެ ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ އެ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، އެކަމާ ދެބަސްވެވޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސިޓީން އެފްކޭ ކޫވްވެނާ ޒުވެޒްޑާއާ ދެކޮޅަށް އިއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް