ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:43
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ލުއިސް އެންރީކޭ
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ލުއިސް އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދުމުގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ މޮޔަވެފައެއް ނޫން؛ އެންރީކޭ
 
އެންމެ ދަށް ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ޓީމުތައް ވެސް މޮޅުވާ ފަހަރު އަންނާނެ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދުމުގައި، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އޮތީ މޮޔަވެފައި ނޫން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ އައު ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ޕީއެސްޖީން ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެންރީކޭ ބުނީ، ކުލަބެއް ނުވަތަ މީހެއް ކަމެއް ހާސިލްކުރުމުގައި ހައްދުފަހަނަ އެޅުމަކީ، ރަނގަޅު ނިޝާނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވާނީ ހިތްވަރާއި، އުންމީދު އަދި ގަދަ އަޅާ ކުރާ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގައި ވެސް އަދި އެހެން ކަމެއްގައި ވެސް މާ ބޮޑަށް އުންމީދުތައް މަތި ކުރުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެންރީކޭ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބަލަން ތިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ފުޓުބޯޅަ އަކީ ވަރަށް ހިތްގައިމު އަދި ރީތި ކުޅިވަރެކެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ދަށް ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރާ ޓީމުތައް ވެސް މޮޅުވާ ފަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ކިތަންމެ މޮޅަށް ޓީމަކުން ކުޅުނު ނަމަވެސް، އެ ޓީމު ބަލިވާ ފަހަރު އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެންރީކޭ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ކުލަބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޕީއެސްޖީ ބައިވެރިވާ ހުރިހާ މުބާރާތަކުން ވެސް ހިތްވަރު ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ވެސް އަމާޒަކީ ދެވެން އޮތް އެންމެ ދުރަކަށް ގޮސް، ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތުގައި އުންމީދުތައް ހުރި ނަމަވެސް، އެއްވެސް ކަމެއްގައި ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ގޮސް، މޮޔަވާ ހިސާބަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިއީ ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ އެންރީކޭ ހަވާލުވި ފަހުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ޓީމު ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ޑޯޓްމަންޑާއެކު ޕީއެސްޖީ ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް އެފްގަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ދެން އޮތީ އޭސީ މިލާން އަދި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމާ އެންރީކޭ ހަވާލުވި ފަހުން، މި ސީޒަންގެ ފްރާންސް ލީގުގައި އެ ޓީމަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެ އެވެ. ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވެސް ޕީއެސްޖީ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު އަށް ޕޮއިންޓާއެކު، ޕީއެސްޖީ އޮތީ ވެސް ފަސް ވަަނައިގަ އެވެ. ޕީއެސްޖީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް އެ ޓީމު ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިންް 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް