ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:47
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
އީސީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ފޯމް ހުށަހެޅުން
ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ގިނަ ނަމަވެސް އޮޅުވާލަފާނެ ކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގައެއް އަދި ނެތް: ފުއާދު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 47،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ފޯމްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރާނެ

ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ގިނަ ނަމަވެސް އޮޅުވާލަފާނެ ކަމަށް ބުނުމުގެ ޖާގަ އަދި ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ފުއާދު ވިދާޅުވީ ދެވަނަ ބުރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ފޯމުތަކަކީ ސައްހަ ފޯމެއްތޯ ކޮމިޝަނުން ކަށަވަރުކުރާނެ ކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ލިސްޓު އާއްމުކުރާނެ ކަމަށާއި، ލިސްޓު ސައްހަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އޮޅުވާލަފާނެކަމުގެ ޖާގަ އޮތްކަމަށް ބުނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގެ އިތުރުން ޕޯޓަލްއަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެޓޭކްކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފުއާދު ވިދާޅުވީ އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުން ޓީމުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސެކުރިޓީ ފީޗަރސް ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 47،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން، 19 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި، 42867 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި ކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 15 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް