ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:41
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ބޭނުމަކީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ވެސް ފެންވަރު މަތިކުރުން: އާޓެޓާ
 
އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ އެއް މަގާމަށް ކުޅެން، ފެންވަރު ރަނގަޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ބިނާ ކުރުން ކަމަށް

އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ވެސް ފެންވަރު މަތިކުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް އިން އެވަޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ގޯލް ކީޕަރު ޑޭވިޑް ރަޔާ އަށް ފުރުސަތު ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އާސެނަލްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ އާރޮން ރަމްސްޑޭލް އިނީ ބެންޗުގަ އެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅިގެން މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ބައެއް މެޗުތަކަށް ބައެއް ކަހަލަ ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ އެއް މަގާމަށް ކުޅެން، ފެންވަރު ރަނގަޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ބިނާ ކުރުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޓީމު ތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ ބަދަލުތައް އަންނާނެ ކަމަށާއި، ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ދާން އޭރަށް ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ކީޕަރު ރަޔާ މެޗުގައި ދެއްކީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ދެ ކީޕަރުން ތިބި ކަމުގެ އިހުސާސް މިހާރު އޭނާ އަށް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ވާދަވެރި ލީގެއްގައި ކުޅޭއިރު، އަބަދު ވެސް ތިބެން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޖުމުލަކޮށް މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންވީ ތިން ޕޮއިންޓު ކަމަށެވެ. އެކަން ހާސިލްވި ނަމަވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް