ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:32
ެރެއާލުން ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހޮސޭލޫ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ެރެއާލުން ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހޮސޭލޫ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
އަންޗެލޮޓީގެ ތައުރީފު ހޮސޭލޫ އަށް
 
އަންޗެލޮޓީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ފާއިތުވި ސީޒަންތަކުގައި ރެއާލްގެ ސްކޮޑުގައި މަދު ވަނީ ވެސް ހޮސޭލޫ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔެއް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ސްޓްރައިކާ ހޮސޭލޫ އަށް، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

އަންޗެލޮޓީ މިގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ރެއާލުން ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެެވެ. އެ މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުން ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ހޮސޭލޫ އެވެ. މިއީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މި ސީޒަންގައި ރެއާލަށް ބަދަލުވި ހޮސޭލޫ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން ފަސް ވަނަ މެޗެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement

އަންޗެލޮޓީ ބުނީ، ހޮސޭލޫ އަކީ އޭނާ ވަރަށް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އަންޗެލޮޓީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ހޮސޭލޫ އަކީ އަބަދު ވެސް ދަނޑު މަތީގައި ޔަގީންކަން އޮންނަ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަންގައި ހޮސޭލޫ އަކީ ރެއާލަށް ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ހޮސޭލޫގެ ކިބައިގައި ހުރި ހުނަރަކީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ހިފޭނެ ހުނަރަށްވުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންޗެލޮޓީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ފާއިތުވި ސީޒަންތަކުގައި ރެއާލްގެ ސްކޮޑުގައި މަދު ވަނީ ވެސް ހޮސޭލޫ ކަހަލަ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

މިއީ ހޮސޭލޫ ރެއާލަށް ކުޅޭ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2011 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ރެއާލަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އޭރު އޭނާ އަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީވެ، ރެއާލްގެ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ހޮސޭލޫ އަށް ލިބުނީ މަދުންނެވެ. އެހެންކަމުން 2012 ވަނަ އަހަރު އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އޭނާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެސްޕަންޔޯލްގައި ހުރުމަށްފަހު، އޭނާ ރެއާލަށް ބަދަލުވީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް