ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 09:27
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރަ ކިންގްގެ ކުޅުންތެރިން މާލެ އަންނަން ފުރުމުގެ ކުރިން
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗެމްޕިއަން ބަޝުންދުރަ ކިންގްގެ ކުޅުންތެރިން މާލެ އަންނަން ފުރުމުގެ ކުރިން
ގޫގުލް
އޭއެފްސީ ކަޕް
މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް އަނެއްކާ ވެސް ނިއުގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްކާ
 
މާޒިޔާ - ބަޝުންދުރަ މެޗު އޮންނާނީ މާދަމާ ހަވީރު ގަލޮޅު ދަނޑުގައި

އޭއެފްސީ ކަޕުގައި މާދަމާ ރާއްޖޭގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ބަލިކުރުމުގެ އަޒުމުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޝުންދުރަ ކިންގް މާލެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުޅެން ޖެހޭ ފުރަތަމަ މެޗަށް ރާއްޖެ އައުމަށް އިއްޔެ ފުރުމުގެ ކުރިން ބަންގްލަދޭޝްގެ މީޑިޔާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބަޝުންދުރަގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބުރުޒޮން ބުނީ އުއްމީދަކީ މާޒިޔާއާ ބަލިކުރަމުންދިއުން ތަކުރާރުކުރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ދެ ޓީމު 2021 އަދި 2022ގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް މޮޅުވީ ބަޝުންދުރަ އެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު 1-0އިން އަދި ދެވަނަ މެޗު 20އިންނެވެ. ބަޝުންދުރަ ޓީމުގެ ކޯޗު އޮސްކާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ނިއުރޭޑިއަންޓަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާދީފައިވާ ކޯޗެކެވެ. އަދި ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދަންނަ ކޯޗެކެވެ.

އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ މޮޅަކުން ފަށަން. އަވޭ މެޗަކުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން ވަރަށް މުހިންމު. އަހަރުމެން ބޭނުންވަނީ އޭއެފްސީކަޕުގެ މިޝަން މޮޅަކުން ފަށަން
އޮސްކާ
ބަޝުންދުރަ ކިންގްގެ ކުޅުންތެރިން ހޮޓެލް ޖެންގައި ފަރިތަކުރަނީ - ގޫގުލް

ބަޝުންދުރަ ކިންގް މާލޭގައި ތިބެނީ ހޮޓެލް ޖެންގަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ފަރިތަކުރުންތައް ބޭއްވީ ވެސް ޖެންގެ ބޯލް ރޫމް (މައި ހޯލުގަ) އެވެ.

މި ގްރޫޕުގައި ދެން ހިމެނެނީ އިންޑިޔާގެ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ މޯހަން ބަގާން އާއި އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން އޮޑިއްސާ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް