ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:13
ރ. މަޑުއްވަރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މައްސަލަ
ރ. މަޑުއްވަރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހަރުކަށި ފިކުރު
މަޑުއްވަރީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މައްސަލަ: ސިއްރު 2 ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
 
ދިފާއީ ބައެއް ވަކީލުން ވަނީ ސިއްރު ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނަގާއިރު، މީޑިއާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އިއުތިރާޒު ކުރައްވާފައި
 
މި އަޑުއެހުމުގައި އޮތީ ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން

ރ. މަޑުއްވަރީގައި, ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާ މައްސަލާގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ރ. މަޑުއްވަރީ ގުލްއަލާގޭ އިބްރާހީމް ޖިހާދުއާއި، ނ. މަނަދޫ ގަހާ އިބްރާހީމް ޝިބުނީއާއި، ރ. މަޑުއްވަރީ މީޒާން ހަސަން ސިޔާދުއާއި، ރ. މަޑުއްވަރީ މީޒާން އާދަމް ސުހައިލުއާއި އަދި ރ. މަޑުއްވަރީ މީރާ ހަސަން ރާޒީގެ މައްޗަށެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަަކަށް ތާއީދު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިބްރާހީމް ޖިހާދުއާއި އާދަމް ސުހައިލްއާއި ހަސަން ރާޒީގެ މައްޗަށް ވަނީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއްކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ލިއުމެއް ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އަދި، ހަސަން ރާޒީގެ މައްޗަށް ވަނީ އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެއްވެސް އުފުލާފައެވެ.

Advertisement

މި އަޑުއެހުުގައި އޮތީ ދައުލަތުގެ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ. އެގޮތުން 2 ސިއްރު ހެކިވެރިއެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އޮތީ ތާވަލު ކުރެވިފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އަޑުއެހުން ފެށުމާއެކު ދިފާއީ ބައެއް ވަކީލުން ވަނީ ސިއްރު ހެކިވެރިޔާގެ ހެކިބަސް ނަގާއިރު، މީޑިއާތަކުން ބައިވެރިވުމަށް އިއުތިރާޒު ކުރައްވާފައެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދު ނިންމެވީ، މީޑިއާތަކަށް ހުޅުއްވާނުލައްވައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށެވެ.

ފުލުހުންނާއި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރު ގުޅިގެން މަޑުއްވަރީގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގީ 18 ޑިސެންބަރު 2019ގައެވެ. އޭރު ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅުންހުރި ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް، ވަރުގަދަ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް