ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:53
ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ކާރެއް
ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި ހަލާކުވެފައިވާ ކާރެއް
ރޮއިޓާސް
ތޫފާން ޑެނިއަލް
ތޫފާން "ޑެނިއަލް" ގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 11000ށްވުރެ މައްޗަށް
 
ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގެއްލުނުކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ޢަދަދު 10,100 އަށް އަރާ

މެޑިޓެރޭނިޔަން ކަނޑުގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން ޑެނިއެލްގެ ސަބަބުން ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު 11,300 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ޢަދަދު 10,100 އަށް އަރާ ކަމުގައި ލީބިޔާގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނެއެވެ. އެ މީހުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ދިރިތިއްބާ ފެންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ފަނޑުވަމުންދާ ކަމުގައި އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ދަރްނާއިން މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު 11,300 އަށް އަރާފައިވާ ކަމުގައި ލީބިޔާގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުންޏެވެ.

ފެންބޮޑުވުމުގެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައި، އެ މީހުންގެ ހަށިތައް ވަޅުލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ލީބިޔާގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވަޒީރު އުޘްމާން ޢަބްދުލްޖަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ގޮތުން، މިހާރު ވެސް 3,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލާފައިވާ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޓޯމް ޑެނިއަލް އާއި ގުޅިގެން އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުންވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ސަރަހައްދަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ އިރުމަތީގެ ބައެއް ސިޓީތަކަށްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ބެންގާޒީ، ސޫސޭ، ޑެރްނާ އަދި އަލްމަރްޖް އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ލީބިޔާގެ ސްކޫލްތަކާއި ތެލުގެ ބޮޑެތި ބަނދަރުތަކުގެ އިތުރުން ފިހާރަތައްވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް