ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 16:07
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
އެމްއެންޑީއެފް
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފި
 
ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:35 އެހާއިރު
 
މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައި

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެ ސިޓީގައި ކުރިއަށްގެންދާ 400 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ލޭބަރ ކުއާޓާއެއްގައެވެ. އެ ތަނުގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ފަޔަރފައިޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވެ ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަށް ލިބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:35 އެހާއިރުއެވެ. މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ލިބުމާއެކު އެ ފަޔަރ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔަރފައިޓަރުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ގަނޑު 15:05 އެހާއިރު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ހާދިސާގައި ލިވިންގ ކުއާޓަރުގެ އެތެރެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައިވާ ކަމަށާ ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބު އަދި ސާފު ނުވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
4 ސިޓީއަކުން ދެގުނަ އަވަސްކޮށް ޕާސްޕޯޓް ލިބޭގޮތް ހަދައިފި
ގުޑުގުޑާ ދޫނިތަކަށް ގޯނާވާ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަޤާމު ދަށްކޮށް، މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
އިންތިޚާބީ ރައީސް، މުއިއްޒުއަށް މިނިވަންކަމާއެކު ވެރިކަން ކުރެއްވިދާނެކަމަށް ގަބޫލެއްނުކުރެވޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
ޓްރާންސިޝަން މަރުހަލާގައި އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމަށް ބުނާނަމަ، އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ މުއައްސަސާގެ ނަން ބުނަންޖެހޭ: މެންބަރު ޔާސިރު
ޔޮޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
އެމްޑީޕީގެ ގިނި މަޑުވެއްޖެކަމުގެ މަންޒަރު ދެއްކުމަށް ބަޔަކު މީހުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބެއްނުވާނެ: މެންބަރު ޔާސިރު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗާޓަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ކުޅުދުއްފުށީ އައުން ވެގެންދިޔައީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކަށް: ޔާސިރު