ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:10
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ރޮއިޓާސް
ޕީއެސްޖީ
ބަލިވިނަމަވެސް އެންރީކޭގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް
 
އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ ސަތޭކައިންސައްތަ މެޗުގައި ދެއްކުމުންް، އެކަމާ ޝަކުވާކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެންނަ ކަމަށް

ފްރާންސް ލީގުގައި ނީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް، ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާމެދު ޝަކުވާއެއް ނެތްކަމަށް ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފިއެވެ.

އެންރީކޭ މިހެން ބުނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނީސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ބަލިވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާއި، ކުރި ހިތްވަރާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެންރީކޭ ބުނީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަހަލަ ކުޅުމެއްވެސް ފެނުނު ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން އެމީހުންގެ ސަތޭކަ އިންސައްތަ މެޗުގައި ދެއްކުމުންް، އެކަމާ ޝަކުވާކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މެޗުން ލިބުނު ނަތީޖާއަކީ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ނަތީޖާއެއް ނޫންކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެންރީކޭ ބުނީ، ޕީއެސްޖީ އޮތީ ކުރިއަށްދާ މަރުހަލާއެއްގައި ކަމަށާއި، އެކަމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް އޮތް ޔަގީންކަމަކީ ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން، ވަގުތާއެކު ކުރިއަށް ދާނެކަމެވެ. ނަތީޖާ ނުނެރެވުމަކީ އޭނާގެވެސް ކަންބޮޑުވުން އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗުކަމަށް އެންރީކޭ ހަމަޖެއްސީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ ވަކިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ގަލްޓިއޭ މަގާމުން ވަކިކުރީ ޕީއެސްޖީއާއެކު އޭނާއަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް