ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:45
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ބޭބެ މަރާލި މައްސަލަ
ބޭބެ މަރާލި މައްސަލައިގައި އިއުތިރާފުވި ކޮއްކޮ 12 އަހަރަށް ޖަލަށް
 
ގާޒީ ވަނީ އޭނާ ވެފައިވާ އިއުތިރާފަކީ ސައްޙަ އިއުތިރާފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި
 
ކައްފާރާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޖެހިޖެހިގެން 60 ދުވަހު ރޯދަ ހިދުމަށްވެސް ގާޒީ ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައި

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި އަމިއްލަ ބޭބެ މަރާލި މައްސަލައިގައި ސ މަރަދޫފޭދޫ ބްލޫސްޓަރ ހުސައިން މަވާޒުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އެނހިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ، އޭނާ 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި 31 އޯގަސްޓު 2023ގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ ވަނީ ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ރޮމުންޝަރީއަތުގައިކިޔާދީ، ތަހުގީގުގައި ވެފައިވާ އިއުތިރާފު ދަމަހައްޓާފައެވެ. ބޭބެއާ ދެމެދު ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި އޭނާ ބޭބެއަށް ޙަމަލާދިނީ 3 އިންޗި ބައިގެ ތިލައެއް ހުރި ކަތުރަކުންކަމަށާއި، ޙަމަލާ އަމާޒުވީ ބޭބެގެ ވާއަތު ކަރާއި ދިމާލުން ތިރިއަށް މެއަށްކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ގާޒީ ވަނީ އޭނާ ވެފައިވާ އިއުތިރާފަކީ ސައްޙަ އިއުތިރާފެއްކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ގާޒީ އެ ދުވަހު ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި އޭނާއާއެކު ވެފައިވާ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމެއް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުން ބަލައިގަންނަ ޙާލަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އަންނާނީ 12 އަހަރާއި 6 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.  

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއުން ވަނީ ދައުލަތާއިއެކު ވެފައިވާ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމާއެކު ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement

ޙުކުމް ކުރައްވަމުން އެކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އާދަމް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ އިއުތިރާފަކީ ފުރިހަމަ އަދި ސައްޙަ އިއުތިރާފެއްކަމަށް ޝަރީއަތަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިސްގާޒީ ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ އެނގިހުރި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމަވައި، ދައުލަތާއެކު ދިފާއުން ވެފައިވާ އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

ވުމާއެކު، އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 12 އަހަރާއި 6 މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިސްގާޒީ އާދަމް ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވަވާފައެވެ. އޭނާ ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު (74 ދުވަސް) ޙުކުމުން އުނިކުރުމުން ދެން އަންނަ އަދަބަކީ 12 އަހަރާއި 3 މަހާއި 16 ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

އަދި ކައްފާރާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޖެހިޖެހިގެން 60 ދުވަހު ރޯދަ ހިދުމަށްވެސް ގާޒީ ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް