ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:57
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ސްޕެއިންގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަން
ހަ ލަނޑުގެ މޮޅާއެކު ސްޕެއިން ދެ ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި
 
ސްޕެއިން ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ސައިޕްރަސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ސްޕެއިން އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 6-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސްޕެއިން އިން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ އަނެއް ހަތަރު ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 18 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕެއިން އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ގަވީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ނިކޯ ވިލިއަމްސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ސްޕެއިންގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު މިކޭލް މެރިނޯ ވެސް ޖެހީ ވިލިއަމްސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި 33 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން ސްޕެއިންގެ އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި ސްޕެއިންގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ހޮސެލޫ ޖެހީ ޑެނީ ކަވަހާލް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި 70 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ސްޕެއިންގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ފެރާން ޓޮރޭސް ވެސް ޖެހީ ކަވަހާލް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ސްޕެއިންގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު އެލެކްސް ބައެނާ ޖެހީ މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ހޮސެލޫ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ސްޕެއިންގެ ފަހު ލަނޑު މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ފެރާން ޓޮރޭސް ޖެހީ ރޮޑްރީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ސްޕެއިން ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ސްޕެއިން އަށް ވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން ތިން ވަނައިގައި އޮތް ނޯވޭ އަށް ލިބެނޫ ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ސްކޮޓްލެންޑް އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، 15 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް