ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:56
ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ ރަލްފް ރަންގްނިކް
ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ ރަލްފް ރަންގްނިކް
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމު
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމާ ރަންގްނިކް ހަވާލެއް ނުވާނެ
 
ރަންގްނިކް ބުނީ، މިވަގުތު އޭނާގެ ސަމާލުކަން އެ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް، އަދި ވާހަކަ އަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް

ހުސްވެފައިވާ ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ރަލްފް ރަންގްނިކް ހަވާލުވާން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އޭނާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމު ހުސްވީ ދާދި ފަހުން އެ މަގާމުގައި ހުރި ހަންސީ ފްލިކް މަގާމުން ވަކި ކުރުމުންނެވެ. އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ޖަރުމަނަށް ލިބެމުން އަންނަ ދަށް ނަތީޖާގެ ސަބަބުންނެެވެ. ދާދި ފަހުން ޖަޕާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުން ވެސް ޖަރުމަނު ވަނީ ލަދުވެތި ގޮތަކަށް ބެލިވެފަ އެވެ. އެއާއެކު އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ފްލިކް މަގާމުން ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ރަންގްނިކް އެ ޤައުމުގެ ޤައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވާން އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރަންގްނިކް ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ. މިހާރު ވެސް އޮސްޓްރިއާގެ ޤައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ރަންގްނިކް ބުނީ، މީގެ 14 މަސް ދުވަސް ކުރިން އޭނާ ނިންމާފައި އޮންނާނީ އޮސްޓްރިއާގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރެ ކުރިއަށް ދާން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޖަރުމަނާ އޭނާ ހަވާލުވާނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވެފައި އޮތީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރަތަށް އޮސްޓްރިއާ ކޮލިފައިކުރުން ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު އެ މުބާރަތަށް ރަނގަޅު ޓީމެއް އެކުލަވާލައި، ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް ކުރުން ކަމަަށެވެ. އިތުރަށް ރަންގްނިކް ބުނީ، މިވަގުތު އޭނާގެ ސަމާލުކަން އެ ނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމަކަށް، އަދި ވާހަކަ އަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އޮސްޓްރިއާގެ ކޯޗުކަމާ ރަންގްނިކް ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ވެސް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. ރަންގްނިކްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އޮސްޓްރިއާ އިން ވަނީ މިހާތަނަށް 13 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ ޓީމު ވަނީ ހަ މެޗުން މޮޅުވެ، ހަތަރު މެޗުން ބަލިވެފަ އެވެ. ތިން މެޗެއް ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

އަންނަ އަހަރު އަމިއްލަ ޤައުމުގައި އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން ކޯޗު ވަކިކުރުމަކީ ޖަރުމަނަށް އުނދަގޫ ނިންމުމަކަށްވި އެވެ. ނަމަވެސް މަގާމުން ފްލިކް ވަކިކުރީ، އޭނާ އާއެކު ޔޫރޯ މުބާރާތުގައި ޖަރުމަނަށް އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރާތީ އެވެ. ޖަރުމަނުން މިހާރު އަންނަނީ އައު ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް