ކ. މާލެ
|
11 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:03
އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނެދަލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނެދަލެންޑްސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
އަޔަލެންޑް ބަލިކޮށް ނެދަލެންޑްސް ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނައިގައި
 
އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ނެދަލެންޑްސް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިން

ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ނެދަލެންޑްސް ގްރޫޕް ބީގެ ދެ ވަނައިގައި ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

އަޔަލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ނެދަލެންޑްސް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އަޔަލެންޑް އިންނެވެ. މެޗުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ލީޑު ނެގީ، ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އަޔަލެންޑުގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އާދަމް އިދާހް އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ނެދަލެންޑްސް އިން ވެސް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ކޯޑީ ގަކްޕޯ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި ނެދަލެންޑްސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ވޭހޯސްޓް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޑަމްފްރީސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

Advertisement

މި ގްރޫޕްގައި ގްރީސް އިން ވަނީ ގިބްރޯލްޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި ގްރޫޕްގެ ވާދަވެރިކަން މިހާރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ފަސް މެޗުން 15 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން ފްރާންސް އެވެ. ދެ ވަނައިގައި ނެދަލެންޑްސް އޮތީ ހަތަރު މެޗުން ނުވަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ނެދަލެންޑްސް އަށް ވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން ތިން ވަނައިގައި އޮތް ގްރީސް އަށް ވެސް ލިބެނީ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން، މެޗުގެ ގޮތުން ހަމަ ކޮށްގެން ކުރި ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ނެދަލެންޑްސް އަށް އޮންނާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް