ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:36
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލްޖިއަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން
އަޒަރްބައިޖާން ބަލިކޮށް، ބެލްޖިއަމް އެއް ވަނަ އަށް
 
މިއާއެކު މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ބެލްޖިއަމް އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަޒަރްބައިޖާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، ބެލްޖިއަމް ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ހިމެނުނީ ކޮލިފައިންގެ ގްރޫޕް އެފް ގައެވެ. އަޒަރްބައިޖާނާ ދެކޮޅަށް ނުކުތްއިރު، ބެލްޖިއަމް އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލަން ބޭނުންނަމަ، އެ ޓީމަށް އޮތީ އެ މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދުމަށް މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ. މެޗުން ބެލްޖިއަމް މޮޅުވީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑުންނެވެ. ޖޯހަން ބަކާޔަކޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ބެލްޖިއަމްގެ ލަނޑު ޔަކީން ކަރެސްކޯ ޖެހީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި އެސްޓޯނިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސްވެޑަން އިން ވަނީ 5-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ސްވިޑަން އިން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އަނެއް ދެ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. ސްވިޑަންގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ޔޯކެރެސް، ކްލުސެވްސްކީ، އިސާކް، ޤައިސަން އަދި ސިލައެސަން އެވެ.

މިއާއެކު މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ބެލްޖިއަމް އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އޮސްޓްރިއާ އަށް ވެސް ލިބެނީ 10 ޕޮއިންޓެވެ. ބެލްޖިއަމް އިން ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ސްވިޑަން އަށް ހަ ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، އެސްޓޯނިއާ އަދި އަޒަރްބައިޖާނަށް ލިބެނީ އެންމެ ޕޮއިންޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް