ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2024 | ބުދަ 04:10
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލިންހަމް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބެލިންހަމް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިންގްލެންޑު ޤައުމީ ޓީމު
ބެލްޖިއަމް ކައިރިން އިންގްލެންޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ބެލިންހަމް
ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ވެސް އިންގްލެންޑު ވަނީ ބަލިވެފައި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިންގްލެންޑު އެއްްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން އިންގްލެންޑު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ވެސް ބެލްޖިއަމް އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޔޫރީ ޓިއެލެމަންސް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އަމަދޫ އޮނާނާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން އިންގްލެންޑަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އިވާން ޓޮނޭ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރޫޑް ބޮވެން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި އިންގްލެންޑަށް ލީޑު ވެސް ނަގައިދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަތުމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓިއެލެމަންސް ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ބެލްޖިއަމަށް ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ރޮމެލޫ ލުކާކޫ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައި އިންގްލެންޑު ސަމާލަތްކޮށްދިނީ ޖޫޑް ބެލިންހަމް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޖޭމްސް މެޑިސަން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މިއީ މިއަހަރު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، ޔޫރޯ އަށް ކުރިމަތިލާއިރު، އިންގްލެންޑުގެ ފޯމު މި ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް