ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:31
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު ހޯދަނީ
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރީގެ އޮފިސަރަކު ހޯދަނީ
ބީބީސީ
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފިލުން
ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރީގެ އޮފިސަރެއް ފިލައިފި
 
ޖަލުން ފިލީ، އެ ތަނުގެ ބަދިގެއަށް ކާތަކެތި ގެންދިޔަ ވޭނެއްގެ ދަށުގައި ފިލައި އޮވެ
 
ފިލިއިރު ލައިގެން ހުރީ ޖަލުގެ ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ގައިދީން ލާ ކައްކާ ޔުނިފޯމެއް
 
ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި ފޭކު ބޮންތަކެއް ބެހެއްޓިކަމަށް

ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިނގިރޭސި އަސްކަރިއްޔާގެ ކުރީގެ އޮފިޝަލަކު ފިލައިފިއެވެ.

ފިލާފައި ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޑެނިއެލް އަބެދް ހަލީފޭއެވެ.

އޭނާ ފިލާފައި ވަނީ ލަންޑަންގެ އެޗްއެމްޕީ ވޯންޑްސްވޯތު ޖަލުގައި، އޭނާގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ހުއްޓައެވެ.

އޭނާއަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި ފޭކު ބޮންތަކެއް ބެހެއްޓި ކަމުގެ ތުހުމަތެކެވެ.

މީޑިއާ ރިފޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޖަލުން ފިލިއިރު ޑެނިއެލް ލައިގެން ހުރީ ޖަލުގެ ބަދިގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ގައިދީން ލާ ކައްކާ ޔުނިފޯމެކެވެ. އެއީ ރަތް އަދި ހުދު ފަޓުލޫނަކާއި، ހުދު ގަމީހަކާއި އަދި ޗޮކްލެޓް ކުލައިގެ ބޫޓެކެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޑެނިއެލް ޖަލުން ފިލީ، އެ ތަނުގެ ބަދިގެއަށް ކާތަކެތި ގެންދިޔަ ވޭނެއްގެ ދަށުގައި ފިލައި އޮވެއެވެ.

އޭނާ ހޯދުމަށް ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާއިރު، މިއޮޕަރޭޝަންގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަނީ ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ފްލައިޓް ޝެޑިއުލަށް ވަނީ ބުރޫއަރާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް