ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:07
އެފްއޭއެމުގެ އިސްވެރިން: ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އޮތީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި
އެފްއޭއެމުގެ އިސްވެރިން: ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އޮތީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި
ރާއްޖެ އެމްވީ
އެފްއޭއެމް
ފައިސާ ނެތިގެން އުޅޭ އެފްއޭއެމަށް ވިހިހާސް ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް
 
އެފްއޭއެމުގައި މާލީ މައްސަލަތައް ގިނަ

އޭއެފްސީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮލިފައިންއިން ފަހު ވަގުތު ވަކިވުމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެފްއޭއެމަށް 20000 ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް އަންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން އެއްމަސްދުވަހަށްވުރެ ފަހުން މުބާރާތުން ވަކިވެއްޖެނަމަ 20000 ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެފްއޭއެމަށް މި މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ބައިވެރިނުވެވުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވާ ޓިކެޓް ފައިސާ ހަމަނުވުމުންނެވެ. އެފްއޭއެމުން ބުނަނީ މިކަމުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދުނު ނަމަވެސް އެކަން ހަމަނުޖެހުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކުރާނަމަ ދުރާލައި ޕްރެކްޓިސްކޮށް، ވަގުތު އޮއްވައި އެކަން މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ލިބޭ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އެއިދާރާއިން މިކަމުގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރީ މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ.

Advertisement

މާލީ ދަތިތަކެއްގައި އެފްއޭއެމް އުޅޭތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ދަތިތަކާހުރެ 16 އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޒުވާން ޓީމަށް ފުރުނީ ވެސް ފުރަން އޮތް ދުވަހަށްވުރެ ފަހުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ފުރަން ދިއުމަށްފަހު ޓީމު ގެއަށްދިޔައީ ޓިކެޓް ހަމަނުޖެހުމުންނެވެ. ފަހުން ޓީމު ފުރައިގެން ބޫޓާނަށް ދިޔައީ ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ މާލީ މައްސަލަތައް ފުނިޖެހިފައިވާއިރު އެ އިދާރާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުތަކުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިއަށްދެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމި ދަރަނި އަދާނުކުރާނަމަ މާލީ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކެއްގައި އުޅޭއިރު އެފްއޭއެމް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތާ ވެސް އެތައް ދުވަހެއްވެއްޖެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް