ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:05
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު
ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ފޮނުވި ޑްރޯން ރޮމޭނިއާއަށް ވައްޓާލާފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރޮމޭނިއާއިން ދޮގުކޮށްފި
 
ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހުޅަނގުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް ޕުޓިން ޑިމާންޑުކުރައްވާ
 
ރަޝިއާ އަދި ތުރުކީގެ ވެރިންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށްދޭ
 
ބީބީސީންވެސް ވަނީ އެ ފޮޓޯތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވި ޑްރޯން ރޮމޭނިއާއަށް ވައްޓާލާފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ރޮމޭނިއާއިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ޔުކްރެއިންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދިމިތްރޯ ކުލެބާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޑްރޯން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމުގެ ހެކި އެބަހުރިކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ފޮޓޯގްރަފިކް" ހެކިހުރިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެވާހަކަތައް ރޮމޭނިއާއިން ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އަދި ބީބީސީންވެސް ވަނީ އެ ފޮޓޯތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ރަޝިއާ އަދި ތުރުކީގެ ވެރިންގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށްދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވަނީ ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ބްލެކް ސީ މެދުވެރިކޮށް ޔޫކްރޭނުން ބޭރުކުރެވޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ޕުޓިން ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ. އެގޮތުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ހުޅަނގުން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާނުލާހާ ހިނދަކު ރަޝިއާއިން އެކަމުގައި ހަތިޔާރު ނުބަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ރަޝިޔާއިން އެފްރިކާގެ ހަ ގައުމަކަށް، ހިލޭ ގޮވާމުގެ ބަވަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ޕުޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހަމަލާތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާއިރު، ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނަށް ވަނީ އުމްރާނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް