ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 20:49
ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، ރެޒްނޮވިކް
ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، ރެޒްނޮވިކް
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ވަކިކުރެއްވުން
ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ބަދަލުކުރައްވަނީ
 
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން ރެޒްނޮވިކް ވަކިކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ޒެލެންސްކީ އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު
 
މިއީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލު
 
ދެން އެމަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވަން ޒެލެންސްކީ ބޭނުންފުޅުވަނީ އެގައުމުގެ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ފަންޑުގެ އިސްވެރިޔާ، ރުސްޓެމް އުމެރޮވް

ޔޫކްރެއިނުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ، އެގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އޮލެކްސީ ރެޒްނިކޮވް މަގާމުން ވަކިކުރައްވައި އެހެން ބޭފުޅަކު އެމަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން ރެޒްނޮވިކް ވަކިކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަން ޒެލެންސްކީ އިއުލާނުކުރައްވާފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު، ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ގެނެވޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދެން އެމަގާމަށް އައްޔަނުކުރައްވަން އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވަނީ އެގައުމުގެ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ފަންޑުގެ އިސްވެރިޔާ، ރުސްޓެމް އުމެރޮވް ކަމަށެވެ. އަދި ރުސްޓެމްއަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ދެއްވުމަށް، މި ހަފުތާ ތެރޭގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަމާ ރެޒްނިކޮވް ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައި ވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައެވެ. ރެޒްނިކޮވް ވަނީ ހަނގުރާމައަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ އެހީގެ ގޮތުގައި އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އެހީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް، އޭނާގެ މިނިސްޓްރީން އެފަންޑުތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއްވެސް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

ޒެލެންސްކީގެ މި ނިންމެވުން އިއުލާނުކުރައްވާފައި މިވަނީ ޔޫކްރެއިނުގެ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގައި ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަން ފަށާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގައުމުން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނާ ގުޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުންނާއި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، އެގައުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކަށް އާންމުންގެ ނުރުހުން ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް