ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:27
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު، އަލްބާ މެސީ އާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު، އަލްބާ މެސީ އާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާރސް
އެެމެރިކާ ލީގު
މިއާމީ މޮޅުވިއިރު، މެސީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފި
 
މެޗުގައި މެސީ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައި

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގައި ލޮސް އެންޖެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިއާމީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ބީއެމްއޯ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު މިއާމީން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި މިއާމީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި އޭނާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖެހުމަށް މިއާމީ އަށް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ.

Advertisement

މެޗު ފަށައިގެން 14 ވަނަ މިނެޓުގައި މިއާމީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފަކުންޑޯ ފާރިއާސް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ތޯމަސް އަވީލްސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަަމަ ހާފުގައި މިއާމީ އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދޭން މެސީ އަށް ފުރުސަތު ލިބުނުއިރު، ވަނީ ބޭކާރުވެފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި މިއާމީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯޑީ އަލްބާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ މެސީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މިއާމީގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު، 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިއޯނާޑޯ ކަމްޕަނާ ޖެހީ ވެސް މެސީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މިއާމީން ތިން ލަނޑު ޖެހިފަހުން ލޮސް އެންޖެލެސް އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ރަޔާން ހޮލިންޝޭޑް އެވެ.

ލީގުގައި ދެން މިއާމީ އަށް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ސްޕޯޓިންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް