ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:10
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސް 2023ގެ ތެރެއިން
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރިޔާސީ ބަހުސް 2023ގެ ތެރެއިން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން
ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 10 އަހަރުތެރޭގައި 50 ބިލިއަން އަށް އަރާނެ: ރައީސް ސާލިހު
 
ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީގެ ސައިޒް އަކީ 81 ބިލިއަން ރުފިޔާ
 
ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރަން ވަނީ ފެށިފައި، ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 10 އަހަރު ތެރޭގައި 50 ބިލިއަން އަށް އަރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ވޯޓުދޭއިރު ވޭތުވެދިޔަ 20 އަހަރު ރާއްޖެ ކަނޑައްތު ކުރި ދުވަސްތަކާއި ދޭތެރޭގައި ފުންކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭކަމަށެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއާއި ސަރުކާރު ހަވާލުކުރުމުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެއްފަހަރާ ކުރަންޖެހުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން 141 ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމާއި، 152 ރަށަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި، އިންޖީނުތައް އިމާރާތްކޮށް، އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، ނެޓްވޯކް އެޅުމާއި، 125 ރަށަކަށް ދިމާވެފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ގެނެސްދިނުމުގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ އަހަރު 127 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވަން ޖެހުނު ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލާރޝިޕް ދެވި، ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރަން ފެށިފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިހެޔޮ ބަދަލުގެ ހެޔޮ އަސަރު ގައުމުން ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ޕޭ ހާމަނައިޒް ކުރެވި، މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅި، ސާވިސް ޗާޖް ކަނޑައެޅި، ހަމަހަމަކޮށް ދެ ޖިންސަށް ފުރުސަތުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށެވެ. ފޮރިން ސާވިސްގައި އެމްބެސިޑަރުންނާއި ހައި ކޮމިޝަނަރުންގެ ގޮތުގައި ދެ ޖިންސުންވެސް ހަމަހަމަ މިންވަރަށް މުވައްޒަފުން ތިބިކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ، ކެބިނެޓްގައި 33 އިންސައްތަ އަކީ އަންހެނުންކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން އިގްތިސާދު ދެ ގުނަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީގެ ސައިޒް އަކީ 81 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، 2028 ވަނަ އަހަރު އަންނައިރު އެމިންވަރު ދެ ގުނަވެ 170 ބިލިއަން އަށް އަރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް ލިބެމުން އައީ 22 ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށާއި އެ އަދަދު 10 އަހަރު ތެރޭގައި 50 ބިލިއަން އަށް އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

2013 އިން 2018ގެ ވެރިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރަައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އެދުވަސްވަރު ރައްޔިތުން 5 އަހަރު ހޭދަކުރީ އަނިޔާވެރިކަމާއި، ބިރުވެރިކަމާއި، ހަމަނުޖެހުމާއި، ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގައި ކަމަށެވެ. ވެރިންނާއި، ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލައްލުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށާއި ބަސްބުނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވެސް އެ ވެރިކަމުގައި ނެތްކަމަށް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން އެތައް އަނިޔާވެރިކަމެއް ތަހައްމަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް