ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:37
އާންމުވުން ދާ ވީޑިއޯގެ ތެރެއިން
އާންމުވުން ދާ ވީޑިއޯގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އަށް ޑޮލަރު އެތެރެކުރުން
އާއްމުވަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ޑޮލަރު - ކަސްޓަމްސް
 
އެ ޑޮލަރުތަކާމެދު އަމަލުކުރީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނޭ
 
މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހަގީގަތް އޮޅުވާނުލުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ގޮތް ނޭނގެ ގޮތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ގެނެސްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކެއް ކްލިއަރކުރާކަމަށް ބުނެ މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯގެ ހަގީގަތް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ ޑޮލަރުތަކާ މެދު އެކި ގޮތްގޮތަށް ދިޔައީ އަޑު ފެތުރެމުންނެވެ. އެގޮތުން އެއީ ބޭރު ޤައުމަކުން ރާއްޖެ އަށް ކެމްޕެއިންނަށް ދިން ފައިސާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނެވެ. އާއްމުވެފައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފޮއްޓަކުން ޑޮލަރު ނެގުމަށް ފަހު ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު ޑޮލަރުތައް ޗެކްކުރާތަން ފެނެއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން އާއްމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ޑޮލަރުތަކަކީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނަގައިގެން ބެންކަކުން އެތެރެކޮށްފައިވާ ޑޮލަރުތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޑޮލަރުތަކާމެދު އަމަލުކުރީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުގައި ހަގީގަތް އޮޅުވާނުލުމަށް ވަނީ ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
38%
38%
0%
0%
ކޮމެންޓް