ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:28
އެމްޕީއެލް ފްލެޓުތައް
އެމްޕީއެލް ފްލެޓުތައް
އެމްޕީއެލް
އެމްޕީއެލް ފްލެޓުތައް
އެމްޕީއެލް ފްލެޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކޮށްފި
 
ޑައުންޕޭމަންޓަށްފަހު ކުއްޔަށް ދައްކާ ޖެހޭ ފައިސާ މިހާރު 25 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ "ޕޯޓް ރެޒިޑެންސް" ގެ ކުލި ކުޑަކުރަން އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްޕީއެލުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ މަހުން މަހަށް މުވައްޒަފުން ދައްކަން ޖެހޭ ކުއްޔަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމައި އުސޫލަށް ބަދަލުގެންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑައުންޕޭމަންޓަށްފަހު ކުއްޔަށް ދައްކާ ޖެހޭ ފައިސާ މިހާރު 25 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ކުރިން އުސޫލު އޮތްގޮތުން ފައިސާ ދައްކަން ދިނީ 20 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އުސޫލަށް ގެންނަ މި ބަދަލާއެކު ފުރަތަމަ އޮޕްޝަންގައި ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއް ކޮޓަރީގެ ޓައިޕް އޭ، ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމަންޓު ލިބުނު މުވައްޒަފުން ފުރަތަމަ ފަސް އަހަރު ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭނީ 3،741.38 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ޓައިޕް ބީގެ ސްޓޫޑިއޯ އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހަކު 3،872.94 ރުފިޔާއެވެ. އެއަށްފަހު ބާކީ 20 އަހަރު ދުވަހު ދައްކަން ޖެހޭނީ ޓައިޕް އޭގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް 4،061.54 ރުފިޔާ އަދި ޓައިޕް ބީގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް 4،204.37 ރުފިޔާއަށެވެ.

ކުރިން އެ އުސޫލު އޮތްގޮތުން ޓައިޕް އޭގެ އެޕާޓްމަންޓަކަށް މަހަކު 4،585.16 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭއިރު ޓައިޕް ބީގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ މަހަކު 4،746 ރުފިޔާއެވެ.

Advertisement

މި ބަދަލާއެކު 1 ޕްލަސް 2ގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޓައިޕް އޭގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފަސް އަހަރު 7،015.08 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭއިރު ޓައިބް ބީގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ 7،182.60 ރުފިޔާއެވެ. ބާކީ 20 އަހަރު ޓައިޕް އޭއަށް މަހަކު 8،073.56 ރުފިޔާގެ ކުލި ދައްކަން ޖެހޭއިރު ޓައިޕް ބީއަށް މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭނީ 8،260.45 ރުފިޔާއެވެ.

އޮޕްޝަން އެކެއްގެ އިތުރުން އޮޕްޝަން 2،3 އަދި 4ގެ ދަށުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ކުލި ދައްކާ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން މި އޮޕްޝަންތައް ޚިޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރަތަމަ އޮޕަޝަނުގެ ދަށުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޑައުންޕޭމަންޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާ ހަމަކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ލުއިތައް ދެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެމްޕީއެލުން ތިން ޓަވަރެއް ހަދާއިރު މި ތިން ޓަވަރުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ލިފްޓާއި ފެނުގެ މަސައްކަތެވެ. މި މަސައްކަތް ނިމި މި މަހުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން ފްލެޓުތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދިރިއުޅެވެން ފެށޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ލަފާ ކުރެއެވެ. މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިން ވަނީ މުވައްޒަފުންނާ ފްލެޓުތަކުގެ ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރަން ފަށައިފައެވެ.

މި މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފްލެޓުތަކަށް މީހުންނަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް އެމްޕީއެލުން ލަފާ ކުރާއިރު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެފްލެޓް ތަކުން ކުލި ނުނަގާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް