ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 04:56
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެޗްއައިސީޑީޕީ ސްކީމްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
އިންޑިއާގެ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
 
އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު 3 މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި

އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ، އިންޑިއާގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓު (އެޗްއައިސީޑީޕީ)ގެ އިތުރު 3 މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

Advertisement

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން، އިންޑިއާގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓު (އެޗްއައިސީޑީޕީ)ގެ އިތުރު 3 މަޝްރޫޢުއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަން ނިންމާފައިވުމަކީ އުފާކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިއީ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ގްރާންޓް ސްކީމްގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެވެ.

އެ ތިން މަޝްރޫޢު އަކީ

1. ފ.ދަރަނބޫދޫގައި ވޮލީކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން

2. ފ. ނިލަންދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކާއި އައުޓްޑޯ ޖިމް ތަރައްޤީކުރުން

3. ހއ. ތުރާކުނުގައި ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުން

މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން މި ރަށްރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް