ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:19
އެމެރިކާ ލީގުގައި ނޭޝްވިލްއާ ދެކޮޅަށް މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ
އެމެރިކާ ލީގުގައި ނޭޝްވިލްއާ ދެކޮޅަށް މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގައި މެސީ
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ ލީގު
އިންޓަ މިއާމީ އާއި ނޭޝްވިލްގެ ކުރިމަތިލުން ހަމަހަމަ
 
ޑީއާރުވީ ޕީއެންކޭ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގައި އިންޓަ މިއާމީން ނޭޝްވިލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޑީއާރުވީ ޕީއެންކޭ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަަމަ 11 ގައި މިއާމީން ވަނީ ލިއޮނަލް މެސީ، ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް އަދި ޖޯޑީ އަލްބާ ހިމަނައިފަ އެވެ. މިއީ އެމެރިކާ ލީގުގައި މި ތިން ކުޅުންތެރިން ވެސް މިއާމީ އަށް ކުޅެދިން ދެ ވަނަ މެޗެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ ނިޔު ޔޯކް ރެޑް ބުލްސް ބަލިކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ. ނޭޝްވިލްގެ ބުންބަރީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ މިއާމީގެ ގޯލް ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއާމީގެ ގޯލް ކުރިމަތީ ހުރެ އެ ޓީމުގެ މަހާ ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ. އޭގެ ފަހުން ނޭޝްވިލްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން މެސީ ފޮނުވާލަން މަސައްކަތް ކުރި ދެ ބޯޅައެއް، އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ވަނީ ބްލޮކު ކޮށްފަ އެވެ. މިއާމީގެ ޑިފެންޑަރު އަލްބާ އަށް ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ބޯޅަ އާއެކު އޭރިޔާ ތެރެއަށް ވަދެ އަލްބާ ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ނޭޝްވިލްގެ ކީޕަރު ވަނީ އެ ބޯޅަ ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި މެސީ ފޮނުވާލި ނުރައްކާތެރި ބޯޅަ ވެސް ނޭޝްވިލްގެ ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ އޭރިޔާ ބޭރުން މެސީ އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ހިލޭ ޖެހުމެކެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވެ ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު، ޖުމުލަ 22 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން މިއާމީ އޮތީ އަދިވެސް 14 ވަނައިގަ އެވެ. ލީގުގައި ދެން އެ ޓީމަށް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ލޮސް އެންޖެލެސް އެފްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް