ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:05
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވައިނަލްޑަމް
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވައިނަލްޑަމް
ޓްވީޓަރ
އަލް އިއްތިފާގު
ވައިނަލްޑަމް ހޯދުމަށް އަލް އިއްތިފާގު މަސައްކަތް ކުރަނީ
 
ޕީއެސްޖީގެ އައު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭގެ ޕްލޭންގައި ވައިނަލްޑަމް އަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެެރިޔެއް ނޫން

ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖިއޮޖީނިއޯ ވައިނަލްޑަމް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް އިއްތިފާގުން ފަށައިފި އެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގައި ހުރުމަށްފަހު ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ރޯމާ އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު ވައިނަލްޑަމް ހަދާފައިވާ ދާއިމީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް ޕީއެސްޖީގެ އައު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭގެ ޕްލޭންގައި ވައިނަލްޑަމް އަކީ މުހިންމު ކުޅުންތެެރިޔެއް ނޫނެެވެ. އެހެންކަމުން ޕީއެސްޖީން ހިތްހަަމަ ޖެހޭ އަގެއްްގައި އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އެ ކުލަބު ތައްޔާރުކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާތަކުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އަލް އިއްތިފާގުން ވަނީ ވައިނަލްޑަމް ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް، ކުޅުންތެރިޔާއާ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީ އާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެ ކުލަބުން ތައްޔާރުވާނީ، ވައިނަލްޑަމްގެ ފަރާތުން ފެހި ސިގުނަލެއް ލިބުމުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަލް އިއްތިފާގުން ކުރަމުން އަންނަނީ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗުކަމާ ދާދި ފަހުން ހަވާލުވި ސްޓީވެން ޖެރާޑުގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ. ވައިނަލްޑަމް އަކީ ޖެރާޑް ގަޔާވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

Advertisement

ފެޔެނޫޑް އިން ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށި ވައިނަލްޑަމް ވަނީ، ޕީއެސްވީ، ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑު، ލިވަޕޫލް އަދި ޕީއެސްޖީ އަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ލިވަޕޫލުން 2016 ވަނަ އަަހަރު އޭނާ ހޯދީ ނިއުކާސަލްގައި ދެއްކި ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ވައިނަލްޑަމް ވަނީ ލިވަޕޫލަށް 237 މެޗު ކުޅެދީ 22 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޕީއެސްޖީގައި އޭނާ ވަނީ 38 މެޗުން ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ރޯމާ އަށް އޭނާ ވަނީ 23 މެޗުން ދެ ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ.

ވައިނަލްޑަމް އަންނަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނެދަލެންޑްސް ޤައުމީ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް 90 މެޗު ކުޅެދީ 27 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވައިނަލްޑަމް އަށް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކުޅެވޭ ގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް