ކ. މާލެ
|
30 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 23:04
"މީހެއްގެ ފުރާނައިގެ ބަދަލެއް ނުހޯދޭނެ"
ތޫފާން ހިލަރީ
"މީހެއްގެ ފުރާނައިގެ ބަދަލެއް ނުހޯދޭނެ"
 
އާންމު ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދުތަކާއި ސަހަރާތަަކަށް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުނު

މެކްސިކޯގެ ބަޖާ ކެލިފޯނިއާ ޕެނިންސިއުލާ ހުރަސްކޮށް، ބާރު ސްޕީޑްގައި ތޫފާން ހިލަރީ އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްއަށް އައިސްފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހިލަރީ ލޮސް އެންޖަލިސް އަށް އަރާ ހަމަވުމާއެކު މުޅި އެސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.

އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކާއި ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދުތަކާއި ސަހަރާތަަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުނެވެ.

ޔުއާން ފޭފަރ އާއި އޭނާގެ މަންމަ މޮނިކާ ދިޔައީ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައިވާ ހާލު، ވިއްސާރައިގައި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު އެމީހުންގެ ގެއާ އަރާ ހަމަކުރާ މަންޒަރު ބަލަމުންނެވެ.

މިމަގުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެޔާ ދެން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ބޮޑުކަމެއް ވެގެން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރި ހިސާބަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ނުވެދާނެތީ އަހަރެން ބިރު ގަންނަނީ،
ޔުއާން ފޭފަރ

ނަމަވެސް މާޔޫސްވެ، ހިތްވަރު އެލުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެދެމައިން ނިންމީ، އެމީހުންގެ ގޭގެ ނަސީބު، ހިލަރީ އާ ހަވާލުކޮށް، ދެމައިން ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަށް ދަތުރުކުރާށެވެ.

މިވާރޭ ވެހެން ފަށައި ފެން ބޮޑުވާން ފެށީ މީގެ ގަޑިއިރެއް ކުރިން. ހަމަ ބަލަބަލަ ހުއްޓާ ފެންގަނޑު ބޮޑުވެ މުޅި ސަރަހައްދަށް ފެތުރިގެން އެދަނީ،
ޔުއާން ފޭފަރ

އެދެމައިން މިސްރާބު ޖެހީ ފޭފަރގެ ދައްތަގެ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ހިތާ ދެކޮޅަށެވެ. ނަމަވެސް، އެނޫން ގޮތެއްވެސް އެދެމައިންނަށް ނެތީއެވެ.

ގެ ދޫކޮށްލާފަ ދާންވީމަ ދެރަވޭ. އެކަމަކު މީހެއްގެ ފުރާނަ އަކީ ގެއްލިޖެޔާ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން. މާއްދީ ތަކެއްޗަކީ ފަހުން ވެސް ހޯދާ ބަދަލު ކުރެވޭނެ އެއްޗެހި. ބޮޑުވާ ފެންގަނޑުގައި މީހަކު ގެނބި މަރުވުމަށް ވުރެ، ގެއަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ފަހުން ރަނގަޅުކުރަން، މިހާރު އެންމެން ރައްކާތެރިތަނަކަށް ދިއުން މާ ބުއްދިވެރި،
ޔުއާން ފޭފަރ

މިއީ ތޫފާން ހިލަރީގެ ސަބަބުން ކެލިފޯނިއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑު ހުއްޓުމެއް ގެންނަން މަޖުބޫރިވި އެއް އާއިލާގެ ވާހަކައެވެ. މިއަދު އެސްޓޭޓްގައި މިހާލުގައި ދިރިއުޅެން ޖެހިފައިވާ އެތައް އާއިލާއެއް އެބަތިއްބެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ ގަވަރުނަރު ވަނީ ފެންބޮޑުވެ އެސަރަހައްދަށް ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ ނުރައްކަލާ ލިބެމުންދިޔަ ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީވެސް އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް