ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 22:28
ދީމާ އާއި ރަފާ، ރަން މެޑަލް އާއެކު
ދީމާ އާއި ރަފާ، ރަން މެޑަލް އާއެކު
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
އައިއޯއައިޖީ: އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ރަން މެޑަލްވެސް ރަފާ އާއި ދީމާ ދިފާއުކޮށްފި، ޝައްފާން އާއި މުންސިފަށް ރިހި މެޑަލް
 
އެންމެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގައިވެސް މި އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ރަފާ އާއި ދީމާގެ ޕެއާ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ރަން މެޑަލް ވެސް އާއިޝަތު ރަފާ ނާޒިމާއި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ދިފާއުކުރިއިރު، ފިރިހެން ޑަބަލްސް އިން މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދު އާއި މުހައްމަދު ޝައްފާން އިސްމާއީލް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި މުބާރާތުގައިވެސް މި އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ރަފާ އާއި ދީމާގެ ޕެއާ އެވެ. މި ޕެއާއިން ވަނީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް ވާދަކުރި ހުރިހާ މެޗެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި މޮރިޝަސްގެ ކިނޫ އާއި ޑެސްކަންގެ ޕެއާ އާ ވާދަކޮށް، ރަފާ އާއި ދީމާ ކުރިހޯދާފައިވަނީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފައިނަލުގައިވެސް ރަފާ އާއި ދީމާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ މޮރިޝަސްގެ ޕެއާ އަކާއެވެ. ހޮސެނެއްލީ އާއި ޖަލިމްގެ ޕެއާ އާ ވާދަކޮށް، ރަފާ އާއި ދީމާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕެއާ އިން ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކުރީ 11-5، 11-8 އަދި 11-6 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޝައްފާން އާއި މުންސިފްގެ ޕެއާ ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން މޮރިޝަސްގެ ޕެއާއެއް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ނަމަވެސް، ފައިނަލް މެޗުގައި މަޑަގަސްކަރައިގެ ޖޮނަތަން އާއި މަހެފާ ލުސިއާނޯ އާ ވާދަކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޕެއާ ވަނީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ. މަޑަގަސްކަރައިގެ ޕެއާ އިން ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކުރީ 11-9، 11-8 އަދި 11-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައިވެސް ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. އަންހެން ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި މިޝްކާ އާއި ލައިސާގެ ޕެއާ ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، ފިރިހެން ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި އަޚްޔަރު އާއި ޒީސްތުގެ ޕެއާ ވަނީ ވާދަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ދެ ޕެއާއަށްވެސް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައެވެ.

ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމަކީ މިހާތަނަށް މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދައިދީފައިވާ ޓީމެވެ. މީގެކުރިން ޓީޓީ ޓީމުން ވަނީ އަންހެން ޓީމް އިވެންޓުން ރަން މެޑައްޔާއި ފިރިހެން ޓީމް އިވެންޓުން ރިހި މެޑަލް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސް އިން ރަން މެޑައްޔާއި ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މިކްސް ޑަބަލްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދީ ރަފާ އާއި މުންސިފްގެ ޕެއާ އެވެ. ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައިވަނީ ދީމާ އާއި ޝައްފާންގެ ޕެއާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް