ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 17:31
ޑޮމިނިކާ ފްރައިޒް
ޑޮމިނިކާ ފްރައިޒް
ރޮއިޓާރސް
ލުއި ޚަބަރު
ދެ އަތުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އުފާ ލިބުނީ އުމުރުން 25 އަހަރުގައި
 
ބައޮނިކް އަތް ހޯދުމަށް އޭނާ ފައިސާ ހޯދީ ޖަރުމަނުގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް މެދުވެރިކޮށް
 
ޑޮމިނިކާ މީގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު އޭނާގެ މި އުނިކަން ފޮރުވޭތޯ
 
ޑޮމިނިކާ ބުނާ ގޮތުގައި މިހާރު އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ފަސޭހަތައް ގަބޫލުކުރަންވެސް ދަތި

ޑޮމިނިކާ ފްރައިޒް މި ދުވަހަށް އިންތިޒާރު ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އަމިއްލައަށް ކުކުޅުކޮޅު ކޮށާލުމާއި، ގޭގައި އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ކުއްތާ ގޮވައިގެން ބޭރަށް ހިނގާލަން ދިއުމާއި، ފޯނުން ޗެޓްކޮށްލުމަކީ އޭނާ އެތަކެއް ދުވަހެއް ވަންދެން ދުށް ހުވަފެނެކެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޑޮމިނިކާ އުފަންވިއިރު އޭނާގެ އަތުގެ އުޅަނބޮށިން ތިރިއެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މިވަނީ ޖަރުމަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތްރީޑީ ޕްރިންޓެޑް ބައޮނިކް އަތްތިލައެއް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދިން ފަރާތުގެ ލަގަބު ހޯދާފައެވެ.

ޑޮމިނިކާ ބުނާ ގޮތުގައި މިހާރު އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ފަސޭހަތައް ގަބޫލުކުރަންވެސް ދައްޗެވެ.

ހީވަނީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އަތްތިލަހެން، އަމިއްލަ ދެއަތުން މަސައްކަތްތައް ކޮށްލުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަކަށް އަހަރެން ހިތަކަށްވެސް ނާރާ، އެހެން މީހުން ދެއަތުން މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނުނީމަ އަހަރެންވެސް ހިތަށް އަރާ އަހަންނަށްވެސް ދެއަތް ބޭނުން ކުރެވޭނަމައޭ. މިހާރު ވަރަށް އުފާވޭ.
ޑޮމިނިކާ ފްރައިޒް

ޑޮމިނިކާ މީގެ ކުރިން މަސައްކަތްކުރީ އާންމުންގެ ތެރޭގައި އުޅޭއިރު އޭނާގެ މި އުނިކަން ފޮރުވޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާ ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓައެވެ.

ބައޮނިކް އަތް ހޯދުމަށް އޭނާ ފައިސާ ހޯދީ ޖަރުމަނުގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް