ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:42
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ، މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ، މިއާމީގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާ ލީގު
އިންޓަ މިއާމީ އަށް މޮޅެއް، އެމެރިކާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެސް މެސީ ލަނޑު ޖަހައިފި
 
މިއާމީން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިން

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ) ލީގުގައި އިންޓަ މިއާމީން ނިޔު ޔޯކް ރެޑް ބުލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރެޑް ބުލް އެރީނާގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ކުޅުނު މެޗު މިއާމީން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި މިއާމީން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ޔާވުޑް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ލިބުނު ބޯޅަ ތިރި ތިރިން ގޯލުގެ އަރިމަތީ ކަނަށްވާ ގޮތަށް ވައްދާލައިގެން މިއާމީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑިއޭގޯ ގޮމޭޒް އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މިއާމީ އަށް ބަދަލުވި ގޮމޭޒް އެމެރިކާ ލީގުގައި ޓީމަށް ކުޅެދިން ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަދި މިއާމީ އަށް އޭނާ ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. މެޗުގައި މިއާމީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހީ 89 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ އަރޯޔޯ ގޯލު ކުރި މައްޗަށް ދިން ބޯޅައެއް ގޯލަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ. މިއީ މިއާމީ އާއެކު މެސީ އެމެރިކާ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަދި ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. މިއާމީ އަށް ބަދަލުވެ މިހާތަނަށް މެސީ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ޖުމުލަ ނުވަ މެޗު ކުޅެދީ، 11 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

މިއާމީ އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ 14 ވަނައިގައި އެވެ. އެއީ ކުޅުނު 23 މެޗުން 21 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ލީގުގައި އެ ޓީމަށް ދެން އޮންނާނީ ނަޝްވީލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް