ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 12:58
އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އައު ހެޑްކުއާޓަރސް ބިންގާ އެޅުން
އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އައު ހެޑްކުއާޓަރސް ބިންގާ އެޅުން
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފްގެ ޚިދުމަތްތައް
އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އައު ހެޑްކުއާޓަރސް ގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވައިފި
 
މި 5 އަހަރު ތެރޭގައި ގެނެވުނު އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ 41% އަތުލައިގަނެވިފައި ވަނީވެސް ނޮދަން ކޮމާންޑްގެ ސަރަޙައްދުން
 
މި 5 އަހަރު ކޯސްޓްގާޑުން ނޮދަން އޭރިއާގައި ކަނޑުމަތީގެ 232 ޙާދިސާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވޭ

ހދ.ހަނިމާދޫގައި ޤާއިމްކުރާ އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އައު ހެޑްކުއާޓަރސްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

މިކަމަށް ޓަކައި ހދ. ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިފާޢީ ވަޒީރު، އަލްއުސްތާޛާ މާރިއާ އަޙްމަދު ދީދީއެވެ. އަދި އެ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ދިފާޢީ ވަޒީރު، އަލްއުސްތާޛާ މާރިއާ އަޙްމަދު ދީދީއާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލްއެެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދިފާޢީ ވަޒީރު، އަލްއުސްތާޛާ މާރިއާ އަޙްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް ބެލިއަސް، އަދި ސަރަޙައްދުގެ ޖޯގްރަފީއާއި، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މެރިޓައިމް ޓްރޭޑް ރޫޓްތަކަށް ބެލިޔަސް، ރާއްޖޭގެ އުތުރުގައި އަސްކަރިއްޔާގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުން ޤާއިމްކުރެވި، ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި، އެ ސަރަޙައްދުން ހުރަސްކުރާ މެރިޓައިމް ޓްރެފިކްގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ހާމަވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮމާންޑްތަކާއި މަރުކަޒުތަކާއި އައުޓްޕޯސްޓްތައް ޤާއިމްކޮށް ތަރުތީބުކުރަމުން ގެންދަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއާއި، ރާއްޖޭގެ މާޙައުލާއި ރަށްތަކުގެ އާބާދީއަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްލަވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ފޯރުކޮށްދިން ޚިދުމަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ދިފާޢީ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ކޯސްޓްގާޑުން ނޮދަން އޭރިއާގައި ކަނޑުމަތީގެ 232 ޙާދިސާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ، 526 ރައްޔިތަކަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އޭރިއާގައި އެކަނިވެސް، ސީ އެމްބިއުލާންސާއި ކޯސްޓްގާޑް އުޅަނދުތަކުގައި 4،000 އަށްވުރެ ގިނަ މެޑިކަލް އިވެކުއޭޝަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި، ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފަށް ދިވެހި މަސްކަނޑުތަކުން މަސްވެރިކަން ކުރަނިކޮށް ކޯސްޓްގާޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މި 5 އަހަރު ތެރޭގައި ގެނެވުނު އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ 41% އަތުލައިގަނެވިފައި ވަނީވެސް ނޮދަން ކޮމާންޑްގެ ސަރަޙައްދުން ކަމަށާއި، އެއްގަމަށް ބަލާއިރު، 100 އަށްވުރެ ގިނަ އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއަކަށް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ޙަރަކާތްތެރިވި ކަމުގައި މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް