ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 08:28
މަތެއުސް ނޫނެސް
މަތެއުސް ނޫނެސް
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
ފުރަތަމަ ބިޑު ރިޖެކްޓު ކުރުމުން ނޫނެސް ހޯދުމަށް ސިޓީން ދެ ވަނަ ބިޑެއް ކުރަނީ
 
ނޫނެސް ހޯދުމަށް ސިޓީން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެއް

ވުލްވްސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު މަތެއުސް ނޫނެސް ހޯދުމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކުރި ފުރަތަމަ ބިޑު ރިޖެކްޓު ކޮށްފި އެވެ.

ނޫނެސް ހޯދުމަށް ސިޓީން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 50 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ހުށަހެޅުމެކެވެ. ނަމަވެސް ވުލްވްސް އިން ވަނީ އެ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ސިޓީން އަންނަނީ މިހާރު ވުލްވްސް އާއެކު އިތުރު މަޝްވަރާ ކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ސިޓީން ދެ ވަނަ ބިޑެއް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެ ބިޑަށް ފަހު ނޫނެސް ހޯދުމަށް ސިޓީން އިތުރު އެހެން ބިޑެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ވުލްވްސް އަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ނޫނެސް ހޯދުމަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ސިޓީން ވަނީ ކުޅުންތެރިޔާ އާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގައި އޭނާ ވަނީ ސިޓީގެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށް، އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވާން އަނގަ ބަހުން އެެއްބަސްވެފަ އެވެ.

ވުލްވްސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ނޫނެސް ހޯދީ، ސްޕޯޓިންގައި އޭނާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ސަޕޯޓިންގައި ހޭދަ ކުރި ހަތަރު ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް 101 މެޗު ކުޅެދީ އަށް ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވުލްވްސް އަށް ބަދަލުވެ އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 40 މެޗުގައި އެއް ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ. ވުލްވްސް އަށް ޕޯޗުގަލް ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް 11 މެޗު ކުޅެދީ، އެއް ލަނޑު ޖަހާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް