ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 12:17
އާރޯ ފެން
އާރޯ ފެން
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
މޫލީ
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ "އާރޯ" ފެން މޫލީއިން ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި
 
މޫލީން ވިޔަފާރި ކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ޕްރިމިއަމް ފެން “އާރޯ” މޫލީ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

މޫލީއިން މި އުފެއްދުން ވިއްކަން ފެށުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށްވެސް މުޅިން ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކުރާނެއެވެ. އާރޯ އަކީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން އުފައްދާ ޕްރީމިއަމް ފެނުގެ ބްރޭންޑެކެވެ.

އާރޯ ފެން ފުޅީގެ ޑިޒައިން އުފައްދާފައިވަނީ ޕްލާސްޓިކް ކުނި ވަރަށް ބޮޑަށް މަދު ކުރެވޭނެހެން ކަމުން، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ލޯބިކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއީ ފުރިހަމަ އުފެއްދުމެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ސިފަވާގޮތަށް ދިވެހި ފަންނުވެރިންގެ ކުރެހުންތައް ހިމަނައިގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އާރޯ އަކީ ފަރުވާކޮށް މިނަރަލައިޒްކޮށް އިންޑަސްޓްރީގެ މިންގަނޑުތަކަށް އެއްގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ފުރިހަމަ ފެންވަރުގެ ފެނެކެވެ.

ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ އޮންލައިން މާކެޓްޕްލޭސް - މޫލީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އިތުބާރާ އެކު ޑިޖިޓަލްކޮށް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާއެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހިކޮށްދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުދި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި އޮންލައިން ރީޓެއިލަރުންނަށް އިތުރު ކަސްޓަމަ ބޭސްއަކާ ގުޅުވާލަދީ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތާ އެކު ވިޔަފާރި އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށް ވެސް މޫލީން މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް