ކ. މާލެ
|
24 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ކެމްޕޭނު ތަރުޖަމާނު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ކެމްޕޭނު ތަރުޖަމާނު، މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އަޔަސް، ޔާމީނު ދޫނުކުރާނެކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ސިޔާސީ ހަގީގަތެއް: މާރިޔާ
 
މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ޕީޕީއެމް ބައިވެރި ކުރުވުމަށް ވިސްނަވާފައި ނެތް
 
ރައީސް ސާލިޙު ރަށްރަށަށް އަރާވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު ފެނި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވޭ

ޕީއެންސީގެ ކެނޑިޑޭޓު ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު މިނިވަން ނުކުރައްވާނެކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ސިޔާސީ ޙަގީގަތެއްކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ކެމްޕޭނު ތަރުޖަމާނުގެ ޙައިސިއްޔަތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ސާލިޙު ރަށްރަށަށް އަރާވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް އޮތް ތާއީދު ފެނި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވަނީ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި ޕީޕީއެމް ބައިވެރި ކުރުވުމަށް ވިސްނަވާފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވެސް ޕީޕީއެމް ބައިވެރިކުރުވުމަށް ވިސްނެވިނަމަ ޕީޕީއެމްގައި ހުންނެވި ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުއްވާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ، މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް އަޔަސް، ޔާމީނު ދޫނުކުރާނެކަން އެއީ ފެންނަން އޮތް ސިޔާސީ ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޑރ. މުއިއްޒު ކުރިމަތިލައްވާފައިވާއިރު މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓަކީ ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ ކައިރަށް ގޮސް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހު މެނިފެސްޓޯއެއް ތައްޔާރުކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަމްބަރު ވަނީ ތަރުތީބުކޮށްފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާއި، ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހީމާއި، އެމްއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނާޒިމް، އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނާއި އުމަރު ނަސީރާއި ހަސަން ޒަމީލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް