ކ. މާލެ
|
22 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 07:32
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
އޮޑެގާޑްގެ ޕެނަލްޓީން މޮޅުވެ އާސެނަލް ކުރިއަށް
 
ސެލްހާސްޓް ޕާކުގައި ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކްރިސްޓަލް ޕެލެސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ސެލްހާސްޓް ޕާކުގައި ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މިއީ އައު ސީޒަންގެ ލީގުގައި އާސެނަލުން ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓުގެ މައްޗަށް ވެސް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ އެޑީ އެންކެޓިއާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއާ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭރިޔާ ބޭރުން ކެޕްޓަން މާޓިން އޮޑެގާޑް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ޕެލެސްގެ ގޯލް ކީޕަރު ވަނީ އަތުން ޖައްސައި ކޯނަރަކަށް ބޭރުކޮށްލައިފަ އެވެ.

Advertisement

އާސެނަލް އިން މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. އެއީ ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެލެސްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ކީޕަރު، އާސެނަލްގެ އެންކެޓިއާ އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑް އެވެ.

މޮޅާއެކު އާސެނަލް ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓު ހޯދައިފަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބްރައިޓަން އާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ވެސް ލިބެނީ ދެ މެޗުން ހަ ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގަައި އާސެނަލަށް ދެން އޮންނާނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޯގަސްޓު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ފުލަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް