ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 07:00
ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓޮޓެންހަމްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، ޕޮސްޓެކޮގްލޫއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު
 
ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، ޓޮޓެންހަމްގެ އައު ކޯޗު އަންގޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުންވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނުއިރު ދެ ޓީމުން ކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ހަތަރު މިނެޓު ތެރޭގައި ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ކުރިހޯދާފައެވެ. ގޯލު އޭރިއާގެ ތެރެއިން ޓޮޓެންހަމްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސަރ އެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ދެވަނަ ލަނޑަކީ ބެން ޑޭވީސް ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް، ޔުނައިޓެޑުގެ ލިސާންޑްރޯ މާޓިނޭޒްގެ ފައިގައި ޖެހިފައި ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ.

ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ބްރެންޓްފޯޑް ކައިރިން އެއްވަރުވެފައެވެ. ޔުނައިޓެޑް ވަނީ ވޮލްވްސް ކައިރިން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗަށްފަހު، ޓޮޓެންހަމްއަށް ވަނީ ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ޔުނައިޓެޑަށް ލިބުނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް