ކ. މާލެ
|
18 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 06:11
އައްޑޫ ހިތަދޫ ޒޯން 1ގެ ބިން ހިއްކުން
އައްޑޫ ހިތަދޫ ޒޯން 1ގެ ބިން ހިއްކުން
އަޙްމަދު ފާރިސް
އައްޑޫ ސިޓީން ގޯތި ދިނުން
އައްޑޫއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެންނަށް ގޯތިދޭން ނިންމިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި، އަލަތު ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް ތިބި ޒުވާނުން ވެސް ހިމެނޭ

އައްޑޫ ސިޓީން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވި އެންމެނަށް ގޯތި ދިނުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެކަން ހާމަކުރައްވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެންނަށް ގޯތިދޭން ނިންމިއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި، އަލަތު ކައިވެންޏެއް ނުކޮށް ތިބި ޒުވާނުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫއިން ގޯތި ދޫކުރަނީ މިހާރު ހުރި ބިމުންނާއި، އަލަށް ހިއްކާ ބިން ވެސް ހިމެނޭހެންނެވެ.

Advertisement

އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހިންގާ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ސިޓީގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކުން 193 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި 11 ކިލޯމީޓަރުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ބޮޑުހިލަ ޖަހާނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހުޅުމީދޫގައި 42 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް އެމްޓީސީސީން 179 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް ވެސް އެބަ ކުރިއަށް ގެންދެއެެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ވަގުތީ ލިސްޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމުލިީ އަވަށު އޮފީހަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 20 އޮގަސްޓް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން 27 އޮގަސްޓް ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00އަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ދާއިމީ ލިސްޓް ޢިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ޝަރުތުހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލު އިދާރާގެ އަވަށުއޮފީސް ތަކުން ކުރަމުން ގެންދާކަމަށްވެސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް