ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 09:06
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ލަންކާާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުން ލަންކާާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން
ފުރަތަމަ ދެ މެޗުގައި ޤައުމީ ވޮލީ ޓީމުތަކަށް ނާކާމިޔާބު
ލަންކާއާ ވާދަކޮށް ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދެ ޓީމު ވެސް ބަލިވެފައި ވަނީ ސީދާ ތިން ސެޓުން

ސްރީލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޤައުމީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ވެސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މެޗުން އަންހެން ވޮލީ ޓީމު ބަލިވީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ލަންކާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 25-19 އިންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު ފަށައިގެން ވެސް ލީޑުގައި އޮވެ ކުޅެމުން ދިޔައީ ލަންކާ އިންނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެ އިން ވަނީ މަޑަމަޑުން ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ އިން ދެ ވަނަ ސެޓު ފެށީ ރަނގަޅަށެވެ. ސެޓުގެ ކުރީ ކޮޅު ރާއްޖެ އިން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް، ވަކި ހިސާބަކުން ރާއްޖޭގެ ނަރީމާ އިދުރީސް (ނަންނި) އަށް އަނިޔާވެ ބަދަލު ކުރި އެވެ. އޭގެ ފަހުން ލަންކާ އިން ލީޑު ނަގައި ދެ ވަނަ ސެޓު ނިންމާލީ 25-18 އިންނެވެ. ޖެހިގެން އައި ތިން ވަނަ ސެޓުގައި ވެސް ލަންކާ އިން ވަނީ ލީޑުގައި އޮވެ ކުޅެފަ އެވެ. ތިން ވަނަ ސެޓު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 25-17 އިންނެވެ.

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައެވެ.

ޤައުމީ ފިރިހެން ޓީމު ވެސް ވަނީ ލަންކާއާ ވާދަކޮށް ސީދާ ތިން ސެޓުން ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބަލިވެފަ އެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ސެޓުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ލަންކާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ، ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު 25-23 އިންނެވެ. ޖެހިގެން އައި ދެ ވަނަ ސެޓު ލަންކާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ފުރަތަމަ ސެޓަށްވުރެ ފަރަގު ބޮޑުކޮށެވެ. އެ ޓީމުން ދެ ވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބު ކުރީ 25-21 އިންނެވެ. ތިން ވަނަ ސެޓުގައި ލަންކާ އިން ވަނީ ރަނގަޅު ލީޑެއްގައި އޮވެ ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން ތިން ވަނަ ސެޓު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 25-18 އިންނެވެ. ޤައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ލަންކާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައެވެ.

މިއީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު މަޑަގަސްކަރައިގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހައިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ޓީމުން ކުޅެމުން އަންނަ މެޗުތަކެކެވެ. މި މެޗުތަކުގެ ކުރިން ޤައުމީ ޓީމުތައް ވަނީ ތައިލެންޑުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް