ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 22:17
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ޔުކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާ
ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި އެކު ޔުކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ރެކްރޫޓްމެންޓްގެ އިސް ހުރިހާ މީހުން މަޤާމުން ދުރުކޮށްފި
 
ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޑިފެންސް ކައުންސިލް އާއި އެކު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފަ
 
ޖުމުލަ 112 މައްސަލަ އަކާއި ގުޅޭ ތުހުމަތެއް އަސްކަރީ ރެކްރޫޓްމަންޓް އިދާރާތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ
 
ޒެލެންސްކީ ވަނީ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި އެކު ޔުކްރެއިންގެ އަސްކަރީ ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ އިސް ހުރިހާ މީހުން މަޤާމުން ދުރުކޮށްފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޔުކްރެއިންގެ ރައީސް ވްލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރީޖަނަލް މިލިޓަރީ ރެކްރޫޓްމަންޓް ސެންޓަރުތަކުގެ އިސް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް މަަޤާމުން ދުރުކޮށްފައެވެ. އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތަކުގެ ޕްރޮކިޔޮމެންޓާއި ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ ޔުކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުފެނަށް ވެއްޓިފައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުވެސް ޔުކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް އިސް ފަރާތްތައް މަޤާމުން ދުރުކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މައްސަލަ ހޫނުވެ ޔުކްރެއިންގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ވިއަޗެސްލޭ ޝަބޮވަލޮވް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އަދި ޑިފެންސް ކައުންސިލް އާއި އެކު އެމަނިކުފާނު ވާނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު އެއް ބޭނުމަކީ އަސްކަރިއްޔާ އަށް ބޭނުންވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަނާއި އެންލިސްޓްމެންޓް އޮފިސްތަކުގެ އިންސްޕެކްޝަން އާއި ބެހޭ ވާހަކަ ދެއްކުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޖުމުލަ 112 މައްސަލަ އަކާއި ގުޅޭ ތުހުމަތެއް އަސްކަރީ ރެކްރޫޓްމަންޓް އިދާރާތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދާއި ޛިލާފަށް ފަންޑު ހޯދުމާއި، ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މަންފާ ހޯދުމުގެ އިތުރުން އަސްކަރީ ބޭނުމަށް ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މީހުން ބޯޑަރުތައް ހުރަސްކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ހުރިހާ އޮފިސަރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް