ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 07:01
ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީސީ އާއި ގްރީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޓީސީ އާއި ގްރީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ގްރީން ޙާޟިރު ނުވުމުން ޓީސީ އަށް މެޗު ލިބިއްޖެ
 
ގްރީނުން މެޗަށް ޙާޟިރު ނުވީ މިހާރު މާލޭގައި ފަތުރެމުންދާ ރޯގާ ޖެހިގެން ގްރީންގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބަލިވެ އުޅޭތީ

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކުލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ބައްދަލު ކުރަން އޮތް މެޗު ޓީސީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ މެޗު ޓީސީ އަށް ލިބުނީ ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިން މެޗަށް ޙާޟިރުވެފައި ނުވާތީ އެވެ. ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ މީޑިއާ ގްރޫޕަށް ޢަބްދުﷲ ޝިބާއު (ޝިބާ) ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނީ، މިހާރު މާލޭގައި ފަތުރެމުންދާ ރޯގާ ޖެހިގެން ގްރީންގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބަލިވެ އުޅޭ ކަމަށް އެ ކުލަބުން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗު ފަށަން އޮތް ގަޑިއަށް ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިން ޙާޟިރުނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ މެޗު ގްރީން އިން ފޯފިޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މުބާރާތުގެ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާތީ، ޓީސީ އަށް މެޗު ލިބުނު ކަމަށް ވެސް ޝިބާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިއީ މިފަހަރުގެ ލީގުގައި ޓީމަކުން މެޗަށް ޙާޟިރުނުވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ކުލަބު ވެލެންސިއާ އިން ވެސް ވަނީ އެ ކުލަބު ކުޅެން އޮތް މެޗަކަށް ޙާޟިރުނުވެފަ އެވެ. އެއީ ވެސް މާލޭގައި ފެތުރެމުންދިޔަ ރޯގާގެ ސަބަބުންނެވެ. ވެލެންސިއާ އިން ޙާޟިރުނުވީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗަށެވެ.

އެ މެޗުން ޓީސީ އަށް ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނަ މަގާމުގައި އޮތް ޓީސީ ވަނީ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލާފަ އެވެ. އެއީ އަށް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ކުރިން ހަތަރު ވަނައިގައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު އޮތީ ހަތް މެޗުން 12 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލީގުގައި ބުރުން ދެން ކުޅޭ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ޓީމަށް އަލުން ހަތަރު ވަނަ އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ. މެޗަށް ޙާޟިރު ނުވި ގްރީން އޮތީ ހަތް މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ހަތް ވަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް