ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 08:19
އާސެނަލް އިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލަނީ
އާސެނަލް އިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލަނީ
ރޮއިޓާސް
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް
ޕެނަލްޓީގައި ސިޓީ ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފި
 
އާސެނަލް އިން މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ ޕެނަލްޓީގައި 4-1 އިން ސިޓީ ބަލިކޮށްގެން

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް އިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފި އެވެ.

ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދީ ސިޓީންނެވެ. އެއީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކޯލް ޕާމާ އެވެ. އާސެނަލުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގެ ވެސް ފަހު މިނެޓުގަ އެވެ. ބުކާޔޯ ސަކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އާސެނަލަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ލެއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް އެވެ.

Advertisement

ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ސިޓީ އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ޕެނަލްޓީއެކެވެ. އެއީ ބެނާޑޯ ސިލްވާގެ ޕެނަލްޓީ އެކަންޏެވެ. ޑި ބްރޭޭނާ އަދި ރޮޑްރީގެ ޕެނަލްޓީ ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ. އާސެނަލުން ވަނީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ހަަތަރު ޕެނަލްޓީ ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މެޗުގައި ވެސް ލަނޑު ޖެހި ޓްރޮސާޑްގެ އިތުރުން ސަކާ، މާޓިން އޮޑެގާޑް އަދި ފަބިއޯ ވިއޭރާގެ ޕެނަލްޓީ އެވެ.

މިއީ އާސެނަލް އިން ޝީލްޑް ކާމިޔާބު ކުރި 17 ވަނަ ފަހަރެވެ. އެންމެ ގިނައިން ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ 21 ފަހަރު ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް