ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 05:30
ސައުދީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ޤައުމުގެ ސަފީރުން ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ސައުދީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ޤައުމުގެ ސަފީރުން ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ރާއްޖެ- ސައުދިއަރަބިއްޔާ
ސައުދީއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް މިހާރު އޮންއެރައިވަލް ޓޫރިސްޓް ވިސާ ލިބޭނެ!
 
މިއީ ސައުދީގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގެނައި ބަދަލެއް
 
ސައުދީގެ ޓޫރިސްޓް އީ ވިސާއަށް ވެސް ދިވެހިންނަށް މިހާރު އެދެވޭނެ

ސައުދިއަރައްބިއްޔާ އިން ޓޫރިސްޓް ވިސާގެ ލުއި ދިން އަށް ޤައުމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހިމަނައިފިއެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޓޫރިސްޓް ވިސާއަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އަށް ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ހިމެނެނީ އަޒަރުބައިޖާން، އަލްބޭނިއާ، އުޒްބެކިސްތާން، ދެކުނު އެފްރިކާ، ޖިއޯރޖިއާ، ތަޖިކިސްތާން، އަދި ކިރިގިސްތާން އެވެ.

މި ނިންމުމާއެކު މިހާރު ދިވެހިންނަށް ސައުދީގެ ޓޫރިސްޓް އީ-ވިސާއަށް އެދެވޭނެއެވެ. އަދި ސައުދީގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓުތަކުން އޮންއެރައިވަލް ޓޫރިސްޓް ވިސާވެސް ލިބޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ވިސާ ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

Advertisement

ސައުދީއަށް ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމުގެ އިތުރުން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމާއި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އާއިލާއާއި ރައްޓެހިންނަށް ޒިޔާރަތް ވެސް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ވިސާގައި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރެވުނު ނަމަވެސް ޙައްޖަށްފަހު އުމްރާ ކުރުމަށް މި ވިސާ ބޭނުންނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން ދިން މި ލުޔަކީ 2030 އާ ހަމައަށް އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ގެންގުޅޭ ޕްލޭނުގެ ދަށުން އެކި ޤައުމުތަކަށް ދެމުން އަންނަ ލުޔެކެވެ. އެގޮތުން، މި ބަދަލުތަކާއެކު 2030 ގެ ނިޔަލަށް އެ ޤައުމަށް އަހަރަކު 100 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.

ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ސައުދީއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް މިހާރު visitsaudi.com މެދުވެރިކޮށް އީ-ވިސާއަށް ވެސް އެދެވޭނެއެވެ. އަދި އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ސައުދީއަށް ދިއުމަށްފަހު އެއަރޕޯޓުތަކުގައި ހުންނަ ސެލްފް ސަރވިސް ކިއޯސްކުތަކުން އެކަމަށް އެދެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ ޕާސްޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް އޮފީސްތަކުން ވެސް އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ނެގޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް