ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 18:33
ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު، ޑރ. އަމީން އިބްރާހީމް
ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު، ޑރ. އަމީން އިބްރާހީމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ
ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ޑރ. އަމީން
ގާސިމް ރަނިންމޭޓަކަށް ޑރ. އަމީން ހަމަޖައްސަވައިފި
 
ޑރ. އަމީނަކީ ގާސިމް އަރިހުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ބޭފުޅެއް
 
ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވޭ
 
ގާސިމަކީ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ލީޑަރެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް އެ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ. އަމީން އިބްރާހީމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް، ޑރ. އަމީން ހަމަޖައްސަވައި، އެކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. އަމީން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ކުރެއްވި ތަޖުރިބާތަކުގެ އަލީގައި ގާސިމަށް ވެރިކަން ދޭންޖެހޭ ސަބަބުތައް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެން ވެސް ތިބީ ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށާއި، އެ ބަދަލު ގެންނެވޭނީ ގާސިމަށް ކަމަށް ވެސް ޑރ. އަމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ގާސިމަކީ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ލީޑަރެއް ކަމަށާއި، އެފަދަ އެހެން ބޭފުޅެއް ނުހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ގާސިމްގެ ރަނިންމޭޓެއް ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ގިނަ ބޭނުންތަކަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވި ނަމަވެސް، ގިނަ ބޭފުޅުންނާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުމުން ޕާޓީގެ ބޭފުޅަކަށް ދޭން ނިންމެވީއެވެ.

ޑރ. އަމީނަކީ ގާސިމް އަރިހުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ޑރ. އަމީން ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތައް އެބޭފުޅާ ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.

ގާސިމްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް