ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 11:07
އުރީދޫ މަސްރޭހުގައި މާލެ ސިޓީން އެއްވަނައަށް ދިޔަ ޓީމު
އުރީދޫ މަސްރޭހުގައި މާލެ ސިޓީން އެއްވަނައަށް ދިޔަ ޓީމު
އުރީދޫ
އުރީދޫ މަސް ރޭސް
އުރީދޫ މަސް ރޭސް: މާލެއިން އެއްވަނައަށް، ޓީމް ސޮނީ ފިޝިންގ
 
އުރީދޫ މަސްރޭސް މިފަހަރު ފެށީ މާލެ ސިޓީން 34 ޓީމާއެކު

އުރީދޫއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023 މާލެ ސިޓީގައި ހުކުރު ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު، މާލެއިން އެއްވަނައަށް ދިޔައީ ޓީމް ސޮނީ ފިޝިންގއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު 2:30ގައި ޓީމުތައް މަސްވެރިންގެ ޕާކުން މަހަށް ފުރިއިރު، މަސް ކިރުމަށް ހުރިހާ ޓީމްތަކުން އުސްފަސްގަނޑަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖެހިއިރު ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އުރީދޫ މަސްރޭސް މިފަހަރު ފެށީ މާލެ ސިޓީން 34 ޓީމާއެކުގައެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްރޭސް 2023 ވަނީ މާލެ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ:

  • ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ: އޮގަސްޓް 11
  • އައްޑޫ ސިޓީ: އޮގަސްޓް 18
  • ފުވައްމުލައް ސިޓީ: އޮގަސްޓް 25

މާލެއިން 34 ޓީމު ބައިވެރިވާއިރު، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން 23 ޓީމާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ 13 ޓީމާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 13 ޓީމު މި މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް އެ ޓީމެއްގެ ސިޓީގައި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ވާދަކުރާއިރު، މުބާރާތުގެ ފޯރިއާއި ވާދަވެރިކަން އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ގަދަވާނެކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި، މިދިޔަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުން ޓީމުން މިއަހަރުވެސް ވާދަކުރާކަން އެކުންފުނިން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާކަމަށެވެ. އަންހެން ޓީމަކުން ނިކުމެ ރިކޯޑް އަދަދެއްގެ މަސްބާނައި، ހޯދި މި ކާމިޔާބީން ދައްކުވައިދެނީ ހަމަހަމަކަމުގެ ރޫހު ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖުމްލަ 160،000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސިޓީއަކުން މޮޅުވާ ޓީމުތަކަށް އިނާމް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން:

  • އެއްވަނަ ޓީމަށް: 25،000 ރުފިޔާ
  • ދެވަނަ ޓީމަށް: 10،000 ރުފިޔާ
  • ތިންވަނަ ޓީމަށް: 5000 ރުފިޔާ
  • އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކެޔޮޅަށް: 1000 ރުފިޔާ
  • އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކެޔޮޅަށް: 1000 ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ، މަސްވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތުން ލިބޭ ބޮޑު ތަރުހީބަކާއެކު ބާއްވަމުންދާ މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖުމްލަ ރަޖިސްޓަރީކުރީ 83 ޓީމެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭސް ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް